کارگران شرکت مشاورین ساختمانی فجر توسعه
5 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دریافتی، تا روز چهارم دیماه 230 نفر از کارگران شرکت مشاورین ساختمانی فجر توسعه دستمزدهای 5 ماه گذشته مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر را دریافت نکرده اند. "هنر ور" مدیر شرکت که از عوامل حرفه ای و جنایتکار حکومت اسلامیست در جواب کارگران گفته است: من پولی برای پرداخت به شما ندارم، از کجا بیاورم، ما این همه پول از ارگانهای دولتی طلب داریم، دولت طلبهایمان را نمی پردازد، باید با این شرایط و اوضاع بسازید هیچ راه و چاره ای نیست.

یکی از کارگران میگفت: شاید اگر این مزخرف گویی های هنر ور را در جایی خارج از ایران بشنوند کسی باورش نشود. 5 ماه برای این یارو کار کرده ایم، بهتر است بگویم 5 ماه است بدون جیره و مواجب از ما کار کشیده، تعداد زیادی از قراردادها و پروژه های کاریش به اتمام رسیده و تسویه حساب نموده، پولش را گرفته و یک آب هم روش خورده. حالا شکمش را جلو زده و میگوید من پول ندارم، دولت پول ندارد! آخر این هم شد جواب؟ پس تکلیف نان و زندگی و خانواده های ما چیست؟ پس تکلیف اجاره خانه های عقب افتاده ما چیست؟ برای ما کارگران از روز هم روشن تر است هر بلایی که برسر ما کارگران نازل میشود از همین حکومت اسلامی و از همین سرمایه دارها است. ما دیگر در این 32 سال همه این جانوران ریز و درشت را شناخته ایم.

شرکت مشاورین ساختمانی فجر توسعه از زیر مجموعه های جهاد دانشگاهی حکومت اسلامی در دانشگاه علم و صنعت است. این شرکت با بیش از 230 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از صبح تا شب و اضافه کاری اجباری، سازنده انواع جایگاههای سوخت بنزین و سی ان جی و مجری بسیاری دیگر از پروژه های ساختمانی در سرتاسر ایران میباشد. سود و درآمدهای میلیاردی شرکت مستقیما به جیب عوامل حکومت اسلامی در جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت سرازیر می شود.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
27 دسامبر 2011  – 6 دی 1390