اخراج جنایتکارانه کارگران کارخانه ماموت محکوم است!

از هفته گذ شته تا روز سوم دیماه بطور ناگهانی و بطرز جنایتکارانه ای بنا به دستور "مهرزاد فردوس" مدیر کارخانه و با همدستی دیگر عوامل کارفرما بیش از 600 نفر از کارگران کارخانه ماموت از کار اخراج شده اند. اخراج و بیکار سازی کارگران در حالیست که هنوز قراردادهای کاری بسیاری از کارگران از 3 ماه تا یکسال به اتمام نرسیده و علاوه بر این تعداد کثیری از کارگران اخراجی نیز تا امروز بخشهایی از طلب و دستمزدهای معوقشان را در یافت نکرده اند.

اعتراضات کارگران اخراجی برای بازگشت به کار و دریافت دستمزدهای پرداخت نشده شان و مراجعات مکرر کارگران به مراکز اداری فساد و جنایت حکومت اوباش اسلامی و کارخانه همچنان ادامه دارد. اما بعلت فشار و سرکوب و همدستی حکومت و سرمایه داران متاسفانه اعتراضات و پیگیریهای تاکنونی کارگران بی نتیجه بوده است. دلیل عوامل کارفرما در اخراج و بیکار سازی کارگران عدم سود آوری کارخانه و عدم نیاز کاری به کارگران اعلام شده است.

کارخانه ماموت واقع در منطقه اشتهارد اتوبان کرج – قزوین سازنده انواع کانتینر، کانکس، تریلر و سازه های فلزی است. کارخانه ماموت و دیگر مراکز صنعتی ورشکسته و نیمه ورشکسته سرگذشت واحدی دارند. ورشکستگی اقتصادی، دزدی و فساد مالی و باند بازی و اختلاس، حرص و آز سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای کسب سودهای بیشتر، و مزید بر اینها افزایش فشارهای روز افزون محاصره اقتصادی دیگر دول سرمایه داری جهانی بعلت مناقشاتی که با حکومت اسلامی دارند، همه اینها بلایایی است که باید تاوانش را کارگران و خانواده هایشان به بهای اخراج و بیکاری و زندگی در نهایت محرومیت و فقر و فلاکت بیشتر بپردازند.

 

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
27 دسامبر 2011  – 6 دی 1390