کارگران شرکت گوشتیران
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون با گذشت 21 روز از پایان آبانماه بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت گوشتیران دستمزدهای 2 ماه گذشته مهر و آبان را دریافت نکرده اند. مراجعات مکرر و اعتراض کارگران برای دریافت 2 ماه دستمزد پرداخت نشده همچنان ادامه دارد اما کارفرما با وعده های بی اساس و نامربوط امروز و فردا و گاهی با تهدید کارگران به اخراج از پرداخت دستمزدها طفره میرود.

یکی از کارگران میگفت: ما نه سرمایه ای داریم و نه پس انداز و اندوخته ای، هر چه هست همین چندرغاز 300 هزار تومان دستمزدهایمان است که همین مبلغ ناچیز را هم به موقع نمی پردازند، خانواده های ما را از فرط فقر و فلاکت و محرومیت به نابودی کشانده اند. از یکطرف با گرفتاری ناشی از کار سنگین و طولانی از صبح تا شب و همه روزه از شنبه تا جمعه و از طرف دیگر با تحمیل فقر و بی پولی و گرانی وحشتناک و همينطور با ایجاد فضای بسیار سنگین رعب و وحشت و سرکوب و زندان ما و خا نواده هایمان را به اسارت گرفته اند. این جامعه و این شرایط بردگی و غیر انسانی را به زور فشار و سرکوب موقتا نگاه داشته اند اما روز انفجار و طغیان علیه آدمکشان حکومت اسلامی و دزدان حرفه ای نزدیک است.

دو کارخانه از مراکز اصلی تهیه و تولید و بسته بندی انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و برخی دیگر از غذاهای آماده شرکت گوشتیران یکی واقع در کرج و دیگری واقع در جاده ساوه٬ جمعا با بیش از 1000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای 300 هزار تومانی با ساعت کاری از 7 صبح تا 4 عصر و اضافه کاری اجباری از 4 عصر تا شب و همه روزهای تعطیل٬ در شرایط و محیط کاری کاملا آلوده و غیر بهداشتی مشغول به کارند. شرکت گوشتیران بمانند بسیاری از شرکتها و مراکز پر درآمد دیگر از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی بوده که طبق معمول مدیران این شرکت در تبانی و زد و بند با دیگر عوامل حکومت اوباش اسلامی در بنیاد مستضعفان به غارت و چپاول پولهای باد آورده میلیاردی مشغولند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٣ دسامبر ٢٠١١ – ٢٢ آذر ١٣٩٠