کارگران راه آهن تهران (تارک دژ)
3 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 450 نفر از کارگران فنی و بخش خدمات راه آهن تهران تحت پوشش شرکت انگل پیمانکاری تارک دژ تاکنون دستمزدهای 3 ماه گذشته شهریور، مهر و آبان گذشته را دریافت نکرده اند. شرفی مدیر شرکت پیمانکاری تارک دژ خطاب به کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان شده اند با عوامفریبی و تهدید کارگران به اخراج گفته است: عدم پرداخت دستمزدهای شما مشکل من نیست، ما برای راه آهن کار می کنیم، دولت و مسئولین راه آهن میگویند بحران مالی و کسر بودجه داریم، پولها و طلبمان را نمی پردازند، همه جای راه آهن همین است. خودتان میدانید اگر کار میخواهید ما کاری بهتر از این و با این شرایط برای کسی نداریم! اگر هم کسی ناراضی است میتواند تسویه حساب کند .

یکی از کارگران میگفت دولت و حکومت اسلامی از پائین تا بالا همگی دزد و ورشکسته اند. این شرفی بی وجدان هم دروغ میگوید. هم حکومت اسلامی، هم همه سرمایه داران و هم شرکتهای پیمانکاری دستشان توی یک کیسه است. همه اینها با همدیگر دستمزدهای ما کارگران را بالا می کشند. آیا واقعا این همه گله های پاسدار و بسیجی و آخوندهای مفتخور که از فیضیه تا در همه جای این حکومت فاسد و در حال سقوط نشسته اند، آیا شرفی و امثال شرفی و این عالیجنابان فاسد و مفتخور و جنایت پیشه مثل ما کارگران دستمزدهایشان با این تورم و گرانی ماهی 300 هزار تومان است؟ آیا این حضرات هم مثل ما کارگران راه آهن کارشان مفید است و 3 ماه است که دستمزدهایشان را دریافت نکرده اند؟ آیا خانواده هایشان مانند خانواده های ما کارگران در فقر و گرسنگی، در محرومیت و بدبختی، در بیماری و تن فروشی و کلیه فروشی هر روز از صبح تا شب با بيحرمتى و بیحقوقی زجرکش میشوند؟

شرکت انگل پیمانکاری تارک دژ با بیش از 450 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای یکساله و دستمزدهای پرداخت نشده 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 6 عصر و اضافه کاری اجباری در همه ایام تعطیل و غیر تعطیل تا پاسی از شب٬ ارائه دهنده انواع سرویس خدماتی و فنی در راه آهن تهران میباشد .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٣ دسامبر ٢٠١١ – ٢٢ آذر ١٣٩٠