انفجار کارخانه فولاد غدیر یزد
١٩ کارگر کشته و زخمى شدند!

 

بار ديگر سودجوئى سرمايه داران به قتل عام کارگران منجر شد. روز يکشنبه در کارخانه فولاد غدير يزد انفجارى مهيب در پایان شیفت کاری صورت گرفت که در اثر آن ۵ کارگر بلافاصله جان باختند و و ١۴ کارگر ديگر دچار سوختگى شديد صد در صد شدند که حال آنها وخيم است.

بنا به گفته کارگران اين کارخانه از سال ۸۶ تاکنون پنج انفجار و به اصطلاح حادثه در آن صورت گرفته که مديران و مسئولان کارخانه اجازه انتشار اخبار آن را ندادند. اين تراژدى که بازتاب گسترده اى در ميان مردم شهر يزد داشته است مقامات حکومتى را به تکاپو انداخته و به مردم و خانواده هاى کارگران وعده ميدهند که با جديت دنبال ماجرا هستند. 

دليل اين تراژديها معلوم است: سود سرمايه! جان کارگر براى سرمايه دار در مقابل سود ارزشى ندارد. تيم کارشناسى اين قاتلها بدرد خودشان ميخورد. قاتلين را کارگران ميشناسند. قاتلين سرمايه داران و دولت حامى شان است که راست راست در پناه قانون بردگى مزدى راه ميروند و هر روز در چهارگوشه ايران از ايران خودرو و فولاد تا پتروشيمى ها و صنايع نفت و گاز هر روز از کارگران قربانى ميگيرند.

حزب به خانواده هاى کارگران جانباخته٬ کارگران فولاد و مردم زحمتکش يزد و طبقه کارگر ايران صميمانه تسليت ميگويد. حزب ضمن ابراز همدردى با مصدومين اين واقعه آرزوى بهبود برايشان دارد. حزب از کارگران فولاد و مراکز صنعتى ميخواهد اين واقعه را به يک همبستگى عميق طبقاتى تبديل کنند و با اعتراض متحدانه چهره کريه قاتلين واقعى کارگران را در مقابل جامعه بگذارند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٣ دسامبر ٢٠١١ – ٢٢ آذر ١٣٩٠