جمهوری اسلامی از جنازه پناهجویان هم نمی گذرد!
على طاهرى

هفته پیش متاسفانه با خبر شدیم محمود طاهری جوان 19 ساله اهل شیراز به همراه 3 نفر از پناهجویان افغانی در میان آبهای کشور ایتالیا جان خود را از دست داد. این پناهجویان به همراه یک تیم 21 نفره از یونان راهی کشور ایتالیا بوده اند که قاچاقچی نرسیده به سواحل ایتالیا آنها را مجبور به پیاده شدن از قایق و پریدن به دریا و شنا کردن تا ساحل می کند. پناهجویان که از این کار خطرناک در دل شب سر باز می زنند با تهدید از سوی قاچاقچی توسط اسلحه روبرو می شوند. محمود طاهری و سه پناهجوی افغانی به دلیل شنا بلد نبودن غرق می شوند. دیگر پناهجویان در میان امواج سهمگین دریا و تاریکی شب صدای جیغ و فریاد محمود و سه پناهجوی دیگر اقغانی را می شنیده اند اما متاسفانه نه قادر به پیدا کردن و نه قادر به نجات آنها میشوند. نهایتا گشت ساحلی ایتالیا و قایق های تندرو قادر به نجات 17 پناهجوی دیگر میشوند اما صبحگاهان جنازه باد کرده چهار پناهجو را می یابند.

بعد از بررسی های پلیس جنایی ایتالیا و با همکاری همشهری های محمود بازرس پلیس ایتالیا خانواده محمود را از این سانحه با خبر میکند. خانواده محمود خواهان استرداد جنازه به ایران می شوند. پلیس ایتالیا و سازمان ملل و اینترپل قول همکاری میدهند که تمام ترتیبات کار را انجام بدهند اما در این میان برای پروسه کارهای اداری احتیاج به امضای سفارت جمهوری اسلامی در ایتالیا میشود. مزدوری به نام موسوی در سفارت جمهوری اسلامی در ایتالیا از خانواده محمود طاهری 15 میلیون تومان پول درخواست کرده است وگرنه هیچ برگه ای امضا نمیشود و جنازه در ایتالیا می ماند! مقام های ایتالیایی تاسف خود را از این برخورد به خانواده محمود ابراز کرده اند!

از سویی این جانیان چنان جهنمی را در ایران برای جوانان درست کرده اند که حاضرند سخت ترین و خطرناک ترین راهها را برای نجات از دست این جانیان انتخاب کنند و با هزار و یک مخاطره روبرو شوند. از سویی کفتار صفتان جمهوری اسلامی چون موسوی از جنازه این جوان هم نمی گذرند و برای یک امضا 15 میلیون تومان پول میخواهند و این در حالیست که دولت ایتالیا رسما و کتبا اعلام کرده تمام مخارج این کار را بعهده می گیرد! تف به شرافت نداشته تان! چه دنیای وارونه ایست!

قبل از هر چیز ما این اتفاق دردناک را به خانواده محمود طاهری و بستگان محمود در کمیته انگلستان حزب اتحاد کمونیسم کارگری تسلیت میگوئيم. ما مسبب این فاجعه را جمهوری اسلامی و سران کثیفش می دانیم. ما را در غم خود شریک بدانید.

از سویی دیگر برخورد موسوی و سفارت رژیم در ایتالیا حتى در چهارچوب عرف بين المللى موجود يک عمل راهزنانه و باجگيرى محسوب ميشود. ما گزارش این برخورد را به تمام ارگانهای بین المللی خواهیم داد. مردم دنیا و همينطور بخش متوهم ایرانیان خارج کشور باید بدانند که سفارت جمهورى اسلامى کانون مشتی جانی و دزد سر گردنه بگیر است که به جنازه هم رحم نمی کنند! این رژیم و کانون های جنایتش را باید در سراسر دنیا برچید. نوع برخورد به پناهجویان ایرانی از سوی سازمان ملل باید از اساس دگرگون شود. جهنم جمهوری اسلامی محیط زیست هیچ انسانی نیست! حفظ حیات حق هر انسانی است. با به رسمیت شناختن حق پناهندگی فراریان از جمهوری اسلامی در کشورهای همجوار باید دست سودجویان قاچاق انسان را بست. در همین دو ماه گذشته دهها زن و کودک و پیر و جوان در آبهای بیرحم اقیانوس جانشان را از دست داده اند. جمهوری اسلامی را بدليل جنايتهاى بيشمار و مستمر در داخل و خارج مرزهاى ايران بايد سرنگون کرد.

پیش به سوی دنیای بهتری که در آن محمودهای دیگر جانشان را برای یک زندگی بهتر از دست ندهند.