کارگران شرکت تکنام
3 ماه دستمزد معوق !

بیش از 50 نفر از کارگران شرکت ساختمانی تکنام تاکنون دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری 3 ماهه گذشته شهریور و مهر و آبان را دریافت نکرده اند. پیگیری و مراجعات تاکنونی کارگران برای  دریافت دستمزدها بی نتیجه بوده و عالمی مدیر شرکت گاهی با اشک تمساح ریختن و مظلوم نمایی، گاهی با وعده های نامربوط و دروغ امروز و فردا و گاهی با نشان دادن چنگ و دندان و تهدید کارگران به اخراج و بیکاری همچنان از پرداخت دستمزدهای کارگران طفره میرود .

یکی از کارگران میگفت: قبلا در شرکتی در جای دیگری مشغول به کار بودم٬ من و امثال من 8 ماه دستمزد طلب داشتیم، آخر سر پس از کلی کشمکش و درگیری با کارفرما حتی بی آنکه دستمزدهایم را هم دریافت کنم سرانجام به جرم اختلال و ایجاد بی نظمی! در امورات شرکت از کار اخراجم نمودند! البته حرف حساب من و امثال من این بود ما گرسنه ایم، خانواده های ما بر اثر فقر و محرومیت هر روزه زجرکش میشوند. ما فقط دستمزدهایمان را میخواستیم اما از کار هم اخراج شدیم. سرانجام پس از کلی دوندگی و در بدری به این شرکت کذایی تکنام رسیدیم، حالا در اینجا هم این یارو عالمی 3 ماه  دستمزدهایمان را بالا کشیده و چیزی جز تهدید و جواب سر بالا به ما تحویل نمیدهد، حالا دیگر برای من و امثال من همه چیز روشن شده، تا این حکومت هست، تا این نظم و این سیستم سرمایه داری هست و تا این همه زندان و شکنجه و شلاق و دادگاه و پلیس و لشگر و قشون برای جنایت و آدمکشی دارند٬ که آنها را هم با پولهای خود ما کارگران سنبل کرده اند٬ سرگذشت ما کارگران و خانواده هایمان چیزی جز فقر و فلاکت و گرسنگی و محرومیت و تحقیر و بیحقوقی نخواهد بود    .

شرکت ساختمانی تکنام با بیش از 50 نفر کارگر قراردادی و روزمزد، با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 4 عصر و اضافه کار اجباری تا شب و همه ایام تعطیل٬ مجری و سازنده انواع پروژه های ساختمانی است. ساختمان تحقیقات کشاورزی جهاد سازندگی حکومت اوباش اسلامی در کرج از جمله پروژه های در حال احداث شرکت میباشد. عالمی و اوباش حکومت اسلامی در وزارت به اصطلاح کشاورزی همان جهاد سازندگی سابق از طریق همدستی و زد و بند و دزدی و استثمار وحشیانه کارگران به ثروت اندوزی مشغولند. دفتر مرکزی شرکت در خیابان جردن تهران واقع است .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ نوامبر ٢٠١١ – ۶ آذر ١٣٩٠