کارگران شرکت آرم فرم

7 ماه دستمزد معوق، ریاکاری کارفرما پرداخت مساعده !

در اطلاعیه قبلی در تاریخ 4/8/90 اعلام داشتیم عوامل کارفرما در شرکت آرم فرم از پرداخت دستمزدهای 6 ماهه اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر کارگران خودداری میورزند و بعلت عدم پرداخت دستمزدها از جانب کارفرما اوضاع روحی و روانی در میان کارگران بشدت بحرانی و ملتهب است. با اینحال تا امروز هفتم آذر ماه نتها خبری از پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده کارگران نیست بلکه دستمزدهای آبان ماه کارگران نیز معوق شده است. عدم پرداخت 7 ماه دستمزد در شرایط گرانی و تورم لجام گسیخته خانواده های کارگران را بیش از پیش در فشار و محاصره مشکلات اقتصادی اسیر نمود ه است.

در طی چند روز اخیر و به دنبال اعتراضات مکرر و پی در پی کارگران و هم از جهتی در اعتراض به وضعیت غیر انسانی موجود، در گوشه و کنار شرکت زمزمه اعتصاب و تعطیلی کار از جانب کارگران پخش شده است. عوامل کارفرما در وحشت از هرگونه اعتصاب و اعتراض جمعی کارگران با عجله و دستپاچگی و در عین حال از روی ریاکاری و بخاطر عوامفریبی و ساکت نمودن کارگران٬ حاتم بخشی نموده و حالا با گذشت بیش از 7 ماه از  بالا کشیدن دستمزدهای ناچیزی که خانواده های کارگران در منگنه و مضیقه که بشدت محتاج آنند٬ اقدام به پرداخت 50 هزار تومان ! بله، درست شنیده اید فقط 50 هزار تومان بعنوان مساعده به کارگران نموده اند .

پرداخت 50 هزار تومان مساعده از جانب کارفرما آنهم از روی اضطرار و هراس و وحشت از اعتراض و اعتصاب کارگران از جهتی نشانه نهایت پستی و رذالت و عمق سودجویی سرمایه داران بر علیه کارگران است. 50 هزار تومان در این اوضاع و احوال دزدی و جنایت سرمایه داران و حکومت اسلامی نوکرشان فقط بهای خرید 2 کیلو گوشت است! آن هم برای کارگرانی که در این جهنم تورم و گران 7 ماه است ریالی دستمزدی دریافت نکرده اند. اما از طرفی مهمتر نشانه هراس و درماندگی سرمایه داران مفتخور و حکومت اسلامیشان از اتحاد و یکپارچگی و از قدرت هرگونه اعتراض و اعتصاب و مبارزه متحد و متشکل کارگری است. تنها قدرت ما کارگران در گرو مبارزه متحد و  متشکل ماست. باید متحد شویم، سلاح تیز و برنده ما کارگران برپایی مجامع عمومی و شوراهای مستقل و سراسری خودمان است. این حکومت اسلامی و نظام سرمایه داری درمانده تر و شکننده تر از این حرفهاست. میتوان و باید به نیروی اتحاد و مبارزه و اعتصابات قدرتمند و کوبنده سراسری کارگری٬ سرمایه داران و حکومت اسلامیشان را افسار زد.

شرکت آرم فرم با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نیاز کارفرما!! مجری احداث انواع پروژه های راه سازی و ساختمانی است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان قائم مقام تهران و هم اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سایپا در کاشان و بخشی دیگر از کارگران در پروژه های ساختمانی در ارومیه مشغول به کارند .

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٨ نوامبر ٢٠١١ – ۶ آذر ١٣٩٠