کارگران صنایع هواپیمایی ایران (صها)

8 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 300 نفر از کارگران صنایع هواپیمایی ایران از فروردین ماه تا امروز یکم آذر 8 ماه است دستمزدی دریافت ننموده اند. اعتراض و خواست کارگران برای دریافت دستمزدهای معوق همچنان ادامه دارد اما عوامل کارفرما با بهانه و وعده های دروغین امروز و فردا و در مواقعی با تهدید کارگران به اخراج و بیکاری از پرداخت دستمزدها طفره میروند.

یکی از کارگران میگفت: دیگر کارد به استخوانمان رسیده است، آخر تکلیف خانواده هاى ما چیست؟ چقدر قرض و بدهکاری؟ چقدر فقر و نداری؟ تا کی شرمندگی از خانواده و اطرافیان، تا کی ترس از اخراج و بیکاری و فقر و بدبختی؟ وضعیت ما از برده هایی که اهرام فراعنه مصر را هم برپا کرده اند بدتر است. از ما 300 نفر کارگر صنایع هواپیمایی حدود 150 نفر در بخش آشپزخانه و مابقی در دیگر بخشهای خدمات مشغول به کاریم. کار ما از صبح تا شب آشپزی و پخت و پز و شست و شو و ارائه سرویس و خدمات آنچنانی غذایی به سران مفتخور حکومت اسلامی که در حال مسافرتهای خارجند و یا پذیرایی از میهمانان خارجی آنهاست. این در حالیست که حتی بسیاری از خانواده های ما بعلت فقر و تنگدستی حتی از یک وعده غذای مناسب نیز محرومند! دستمزدهایمان را نمی پردازند و با تهدیدمان به اخراج با پر رو یی و ذکر سلام و صلوات میگویند خدا را شکر کنید که بیکار نیستید.

شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) واقع در میدان آزادی تهران در حوالی فرودگاه مهر آباد با بیش از 300 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای متفاوت چند ماهه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 6 صبح تا 6 عصر و اضافه کار اجباری تا پایان شب و ایام تعطیل ارائه دهنده خدمات و سرویس غذایی و مسافرتها و لفت و لیس های سران جنایتکار و قاتل و بیکاره حکومت اسلامی سرمایه داران است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٣ نوامبر ٢٠١١ – ٢ آذر ١٣٩٠