آذر ماجدی در مصاحبه با تلویزیون اندیشه

آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن، در مصاحبه ای با تلویزیون اندیشه، برنامه ای از منوچهر گنجی، درباره مبارزات زنان در ایران برای حقوق برابر شرکت خواهد داشت.

این برنامه روز یکشنبه ۶ نوامبر ساعت ۴ و نیم تا ۶ و نیم عصر بوقت لس آنجلس برابر با ۱ و نیم تا ۳ و نیم صبح دوشنبه بوقت اروپای مرکزی بصورت زنده پخش شد. این برنامه در روزهای دوشنبه ۷ نوامبر ۲ تا ۴ بعد از ظهر بوقت لس آنجلس و پنجشنبه ۱۰ نوامبر ساعت ۶ تا ۸ صبح بوقت لس آنجلس برابر با ۳ تا ۵ بعد از ظهر بوقت اروپای مرکزی تکرار خواهد شد.

علاقمندان را به تماشای این برنامه و ارسال سوالات و نظراتشان دعوت میکنیم .

سازمان آزادی زن
۲ نوامبر ۲۰۱۱