شرکت توسعه نفت و انرژی قشم
دستمزدهای معوق کارگران و آخوند زاده های میلیاردر!

بنا به خبر دريافتى٬ امروز دوم آبانماه، دو روز از پایان ماه گذشته است اما با این حال خبری از پرداخت دستمزدهای مهر ماه بیش از 500 نفر از کارگران شرکت توسعه نفت و انرژی قشم (مستقر در پروژه های خوزستان و کرمانشاه) نیست. دیروز و امروز بسیاری از کارگران برای دریافت دستمزدهایشان به عوامل کارفرما مراجعه نموده اند، اما چیزی جز جوابهای سر بالا، وعده های دروغین امروز و فردا و تهدید به اخراج از کار نشنیده اند. عوامل کارفرما به کارگران گفته اند: هیچ تضمین و زمان معینی برای پرداخت دستمزدها نداریم٬ به فکر شماها هستیم٬ چاره ای جز صبر و تحمل ندارید .

عدم پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران با توسل به دروغ و ریاکاری و تهدید و ارعاب سیاست همیشگی حکومت اسلامی سرمایه داران و آخوند زاده های جنایتکار و دزد است. زندگی کارگران و خانواده هایشان بر اثر فقر و تنگدستی به کلیه فروشی و تن فروشی و خودکشی و هزار و یک مصیبت دیگر کشیده شده است و در کنار دریایی از فقر و مصیبت و جنایت، آخوند دایناسورهای مولتی میلیاردر و آقازاده های طفیلی شان به ثروت اندوزی مشغولند. ایمانی اوباش مدیر شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم پسر امام جمعه بوشهر تشریف دارند. ایمانی و همدستانش با استفاده از رانت ها و امتیازات خاص حکومتی در شرکت توسعه نفت و انرژی قشم٬ از طریق معامله گری و زد و بند با قرارگاه خاتم و دیگر فرماندهان جانی و قاتل سپاه پاسداران٬ و همچنین از طریق استثمار وحشیانه کارگران و حتی نپرداختن و انواع تاخیر و کارشکنی در پرداخت دستمزدهای چندرغاز کارگران پولهای باد آورده و بی حساب و کتاب به جیب میزنند. این بخشی از سرگذشت تلخ و نابسامان کارگران و خانواده های محرومشان تحت حاکمیت مشتی آخوند و سرمایه داران مفتخور است. این سرنوشت و این زندگی شایسته ما کارگران و خانواده هایمان نیست. باید به قدرت اتحاد و مبارزه و اعتراض و اعتصابات سراسری این بساط ننگ و نفرت و تباهی و فساد حکومت اوباش اسلامی را برچینیم.

شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم با بیش از 500 کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و ظاهرا یکساله٬ با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از صبح تا شب! و کار در همه ایام تعطیل٬ مجری و پیمانکار انواع پروژه های نفت و گاز است. هم اکنون کارگران شرکت در پروژه های کرمانشاه و خوزستان مشغول به کارند .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۵ اکتبر ٢٠١١ – ٣ آبان ١٣٩٠