کارگران شرکت آرم فرم
6 ماه دستمزد معوق!

در اطلاعیه قبلی در مو رخ 3/7/90 اعلام داشتیم بیش از 150 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان آرم فرم دستمزدهای 5 ماهه اریبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور را دریافت نکرده اند. حالا چهارم آبان ماه٬ دستمزدها و مبالغ مربوط به اضافه کاری مهر ماه هم بعلت کارشکنی آشوری مدیر شرکت و همپالگیهای دزدش پرداخت نشده است.

کارگران آرم فرم به عدم پرداخت دستمزدهای 6 ماهه خود در شرایط گرانی و فقر و تورم لجام گسیخته که با سیاست حذف سوبسیدها هر روز تشديد ميشود٬ به فشارها و تحمیلات سنگین کاری٬ به عدم امنیت شغلی و خطر اخراج و بیکاری هر لحظه ای و بسیاری مشکلات ریز و درشت ديگر معترض اند. در مقابل سرمايه داران و حکومت شان تلاش ميکنند با تشديد فضای سربازخانه ای و سرکوبگرانه در محيطهاى کار٬ هرگونه خواست برحق و ابتدایی کارگران را پس برانند.

شرکت آرم فرم با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نیاز کارفرما! مجری احداث پروژه های راه سازی و ساختمانی است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان قائم مقام تهران و هم اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سایپا در کاشان و بخشی دیگر از کارگران در پروژه های ساختمانی در ارومیه مشغول به کارند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۶ اکتبر ٢٠١١ – ۴ آبان ١٣٩٠