گزارشی از دومین تجمع اعتراضی در مقابل منزل خاوری

 

 در تاریخ 13 اکتبر تظاهراتی با شرکت فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری و نیروهای چپ و اپوزیسیون برای دومین هفته متوالی در مقابل درب منزل محمود رضا خاوری برگزار شد. در این تجمع اعتراضی تعدادی از شرکت کنندگان با صحبت های خود اعتراضشان را به حضور خاوری در کانادا اظهار داشتند.

هما ارجمند مسدول کمپین بستن سفارت خانه های جمهوری اسلامی از سخنرانان این تجمع اعتراضی از جمله اعلام کرد: "پولهای دزدیده شده توسط خاوری ثروت مردم ایران است. اين پولها به کارگرانى تعلق دارد که حقوق شان پرداخت نميشود و در فقر دست و پا ميزنند. اين پولها به کودکانى تعلق دارند که در خيابانها ميخوابند. اين پولها به جوانانى تعلق دارد که اينده اى ندارند. غارت و چپاول اموال مردم ایران توسط خاوری ها فقط محدود به خارج کردن ثروت مردم از ایران نمیباشد. خاوری قبل از خروج٬ در ایران ثروت مردم را صرف خرید تسهیلات برای گروه های تروریستی خارج کشور میکردند. کانادا و هیچ کشور دیگری نباید محل امنی برای خاوری و هیچ یک از سران تروریست٬ قاتل و چپاولگر جمهوری اسلامی باشد. باید با اعتراضات گسترده و اعمال فشار به مقامات دولت کانادا خواهان دستگیری و محاکمه خاوری ها و دیگر سران جمهوری اسلامی شویم. حساب های بانکی این عمال جمهوری اسلامی باید مسدود شود. باید تمام سران رژیم از سازمان های جهانی اخراج شوند چرا که اینها نماینده مردم ایران نیستند".

در ادامه تظاهرات تعداد دیگری از شرکت کنندگان سخنرانى کردند. تمامی شرکت کنندگان دولت کانادا را برای میزبانی خاوری محکوم کرده و خواهان دستگیری و محاکمه فوری خاوری و دیگر سران رژیم شدند .

ما دولت کانادا را برای مماشات با خاوری و دیگر سران جمهوری اسلامی محکوم میکنیم. جواب ما به کسانی که خواستار برگرداندن خاوری به ایران هستند این است: "بر گرداندن خاوری به ایران چاره درد نیست. شما از چه کسی میخواهید که خاوری را محاکمه کند. ازسران جنایتکار جمهوری اسلامی؟ از سرکردگان قتل و غارت و چپاول؟ تک تک این سرکردگان خود باید به جرم جنایت علیه بشریت و غارت و چپاول اموال مردم در دادگاه های منتخب مردم و دادگاههای بین المللی محاکمه شوند. جنایتکار و غارتگر نمیتواند جنایتکار و غارتگر دیگری را محاکمه کند.

لازم به ذکر است که با برپا داشتن تظاهرات متوالی مقابل منزل خاوری٬ خاوری نیز تعداد پلیس مخفی های جلو درب خانه اش را افزایش داده است .

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – واحد کانادا
15 اکتبر 2011