گزارش کوتاهی از آکسیون 10 اکتبر 2011 در گوتنبرگ سوئد

روز 10 اکتبر به فراخوان واحد گوتنبرگ احزاب، اتحاد کمونیسم کارگری ، کمونیست ایران و همچنین با حضور جمعی از فعلان چپ و سوسیالیست آکسیون اعتراضی در جهت افشای هر چه بیشتر جنایات حکومت اسلامی ایران برگذار شد. در طول آکسیون سخنرانهای احزاب، فعالان سوسیالیت و سخنران سازمان آزادی زن به جوانب مختلفت جنایات جمهوری اسلامی پرداخته و به زبان فارسی و سوئدی بر لزوم مبارزه همه جانبه علیه رژیم اسلامی صد هزار اعدام تاکید کردند. اطلاعیه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری و سازمان آزادی زن به زبانهای سوئدی و انگلیسی بین رهگزارن پخش شد. شرکت کنندگان با در دست داشتن عکسهای از 33 سال جنایات رژیم و با سردادن شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد و مرگ بر حکومت تروریست اسلامی ایران، موفق شدند توجه مردم را به خود جلب می کرد.

https://picasaweb.google.com/116052305693080069211/10Oktober?feat=email
مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد گوتنبرگ
11 اکتبر 2011