گزارش اعتراض در مقابل منزل خاورى مزدور جمهورى اسلامى

 

در خبرها شنیدیم که خاوری رئیس بانک ملی ایران به خاطر اختلاس از ایران گریخته و هم اکنون در منزل مجلل و گرانقیمتش در شهر تورنتو بسر میبرد .

خاوری فقط یک اختلاس گر نیست٬ خاوری فقط یک دزد نیست٬ او از مهره های اصلی اقتصاد سرمایه داری ایران است. او از رهبران حکومت ظلم و ستم سرمایه ایران است. خاوری مثل همه همپالگی هایش در حکومت مسبب فقر٬ گرسنگی٬ اختناق٬ ظلم و ستم در جامعه است. سران جمهوری اسلامی مسبب ترور٬ شکنجه٬ تجاوز و اعدام مردم ستمدیده ایران هستند. اینان مسبب مرگ کارگرانی هستند که در کارخانه هایی مثل ایران خودرو از شدت و فشار کار جان خود را از دست داده اند. اینان مسبب تحمیل فقر و گرسنگی به کسانی هستند که از فشار فقر قسمتی از اعضای بدن خود مثل کلیه هایشان را می فروشند. اینان مسبب مرگ اعدام کسانی هستند که قربانی نظام تحمیل شده از طرف خود این جانیان اند. اینان مسبب فحشا در جامعه هستند. این مزدوران قربانیان فقر و فلاکت و اعتیاد و فحشا  را دوباره شکنجه٬ تجاوز٬ تیر باران و سنگسار و قربانی میکنند .

از اینرو ما فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری به همراه تعدادی از کمونیستها و مخالفین حکومت اسلامی در تاریخ هفتم اکتبر تظاهراتی را در مقابل درب منزل مجلل و گرانقیمت خاوری برپا داشتیم. بنرهای وانتد و پلاکاردهایی در ارتباط با محکوم کردن دولت کانادا برای میزبانی خاوری و با اعلام اینکه حساب های بانکی خاوری باید بلوک و فریز شود و خود خاوری هم باید دستگیر و محاکمه شود .

سپس محمود احمدی از رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری با بلنگوی قوی به سخنرانی پرداخت. او در صحبت هایش گفت: "ما اجازه نخواهیم دادکه کانادا محل امنی برای دسته ای از تروریست هایی مانند خاوری و دیگر سران جمهوری اسلامی باشد. پیام ما برای خاوری و همه سران رژیم این است: ما مخالفین جمهوری اسلامی ساکن شهر تورنتو اجازه نخواهیم داد کانادا محل امنی برای تروریست هایی مثل آنان باشد. این پیام مردم مبارز ایران است. این پیام این پیام همه زنانی ست که در ایران زندگی میکنند. این پیام همه زندانیان سیاسی ست که توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. این پیام همه کارگرانی ست که در ایران حق اعتصاب و تشکل ندارند. این پیام این پیام کودکان ست که حق شاد بودن و از زندگی خود لذت بردن را ندارند. این پیام مردم ایران است. ما کانادا را برای ایجاد محیط امنی برای خاوری و دیگر تروریست های رژیم محکوم میکنیم. مردم ایران در خیابان ها هستند و خواستار پایان دادن به عمر حکومت اسلامیند. همه دنیا دیدند که حکومت ایران یک حکومت تروریستی ست. همه ایران شرایط زندگی مردم ایران را میدانند. ما خواهان فریز کزدن حساب های بانکی خاوری و همه سران جمهوری اسلامی و دستگیری و محاکمه آنان می باشیم."

سپس محمود احمدی تاکید کرد که این تظاهرات فقط شروعی بیش نبوده و استخدام نگهبان و پلیس هم  نمیتواند کمکی به این مزدور جمهوری اسلامی کند و ما مجددا به این مکان خواهیم آمد و صدای هفتاد میلیون مردمی که خواهان آزادی و برابری هستند خواهیم شد. تظاهرات با تاکید اینکه این مزدوران بخاطر جنایت علیه بشریت باید دستگیر محاکمه شده و حسابهای بانکی آنان فریز شود. پس از سرنگونی جمهوری اسلامی به حکومت مردمی انتخاب شده از طرف مردم تحویل داده شود پایان پذیرفت . *