دستگاه قتل عمد دولتی باز هم جنایت آفرید
چهار نفر در اصفهان اعدام شدند
پدرام نوانديش

رژیم قتل و آدم کشی اسلامی، صبح امروز چهارشنبه 20 مهرماه چهار تن را در پارکی با نام بى مسمای بهشت خمینی در خمینی شهر اصفهان به نام های عباس 24 ساله، رجب علی 23 ساله، اصغر 20 ساله و منصور 24 ساله به دار کشید. آفریدن بهشت های اینگونه کار آدم کشانی از نوع اسلامیان حاکم در ایران و رژیم های عربستان و پاکستان و عراق و چین و آمریکا است. آنچنانکه در چهارشنبه  30 شهریورماه، نوجوانی را با نام علیرضا ملا سلطانی در شهر کرج سهمیه بهشت را از دستگاه  جنایت کاری و آدم کشی اسلامی گرفت و به دار آویخته شد. و ساعت ها او را بر جرثقیل نگه داشتند تا چشمها او را نه یک بار، بلکه هزاران بار ببینند و بر سفاهت و شقاوت دستگاه تولید قتل و اعدام اسلامی مهر تایید زنند . تا همگان به رای العین ببینند و بدانند که این رژیم برای بقائ خود حاضر است نه یک چهار شنبه، بلکه هر روز و هر ساعت بساط قتل عمدش را در هر کجای این سرزمین محنت زده و در هر کوی و برزن برپا کند و تا پیش از آنکه همانند رژیم بشار اسد، تانکهایش را برای سرکوب گرسنگان و پابرهنگان بفرستد، این گونه به مقابله با موج اعترض که صدای ضرب آهنگ آن خواب را از چشمانشان ربوده است، بپردازند .

میانگین سن افرادی که امروز قربانی دستگاه جنایت اسلام سیاسی در خمینی شهر اصفهان شدند،   بیست و سه سال بیشتر نیست. به دار آویخته شدن این افراد تحت عنوان پرونده تجاوز گروهی، کاملا سیاسی و برای سرپوش گذاشتن به جنایتی است که از سوی وزارت اطلاعات رژیم اسلامی در این تجاوز دسته جمعی طرح ریزی و اجرا گردیده است. نمونه های بی شماری از تجاوز به حریم خصوصی انسان در ایران تحت حاکمیت سیاه اسلام را می توان بر شمرد که یکی از آن بی شمار تجاوز ها، ورود به یک میهمانی خصوصی در شهر مشهد و سقوط یک دختر از بام بر اثر گریز از دست مامورین مزدور ناجا است. آیا میتوان گفت که این یورش و تجاوز به حریم افراد و قتل آن دختر بی گناه، بدون طرح و نقشه قبلی بوده است؟ آیا می توان گفت که بالا رفتن از دیوار و بام منازل مردم در گوشه گوشه نقاط مسکونی و شهرهای ایران و سرک کشیدن به منازل و حریم خصوصی افراد، بدون نقشه قبلی بوده است و این تجاوز محسوب نمی شود؟

تمام عناصر و باندهای رژیم تبهکار اسلامی و مزدوران آن استاد تجاوز و آدم کشی هستند. آنها هستند که بایستی به جرم 33 سال قتل و کشتار و تجاوز به محاکمه کشیده شوند. آنها هستند که مسبب تمام دردها و آلام اجتماعی هستند.
 
سرمایه داری و رژیم اسلامی هر روز بقايش در گرو خلق آدم کشی، تجاوز به حریم افراد و گرسنگی و بیکاری میلیونها انسان در ایران است. بهتر است پرونده فحشا آستان قدس و بسیاری از این گونه پرونده ها رو نمایی شود تا  بر جهانيان بيش از پيش معلوم شود که چگونه رژیم آدمکش اسلامی انسان ها را در نظام منحوسش مجبور به تن فروشی میکند. اینان هستند که باید محاکمه شوند. مرگ بر رژیم بیش از صد هزار اعدام٬ زنده باد آزادی برابری و رفا! *