کارگران شرکت موج آسا
2 ماه دستمزد اضافه کاری معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ بعلت عدم پرداخت و کارشکنی توسط "قانع" مدیر شرکت مخابراتی موج آسا دستمزدهای مربوط به اضافه کاری شهریور ماه 10 نفر از کارگران معوق شده، دستمزدهای مرداد ماه هم همچنان پرداخت نشده و بلاتکلیف به قوت خود باقی است. 2 ماه دستمزد معوق و تهدید کارگران به اخراج و بیکاری، دستمزدها را نمی پردازند و در فضای رعب و وحشت بطور مداوم با تهدید به اخراج و بیکاری و با افزایش شدت و حجم کار میخواهند از کارگران حق سکوت بگیرند. تهاجم به دستمزدهای ناچیز و تحمیل فقر و گرسنگی بیشتر به کارگران و خانواده هایشان، ایجاد و تشدید فضای سرکوب و سانسور پلیسی، عدم امنیت شغلی و تهدید همیشگی کارگران با چماق اخراج و بیکار سازی بخشی از سیاست سراسری و ضد کارگری حکومت اسلامی و سرمایه داران برای مرعوب نمودن کارگران و برای دستیابی به سودها و ثروتهای افسانه ای است .

یکی از کارگران میگفت: به اجبار ما را تا شب به انجام اضافه کاری وادار میکنند، روزها و ایام تعطیل که باید متعلق به خودمان و خانواده هایمان باشد با زور و فشار ما را به سر کار می آورند. نه سرویس ایاب و ذهاب، نه غذایی، نه دستمزد مناسبی٬ فقط کار و کار بیشتر و تهدید به اخراج و بیکاری. در اینجا همه چیز با فشار و تهدید و به ضرب زور انجام میشود از پادگان و اردوگاه کار اجباری هم بدتر است. تازه با همه این اوضاع و احوال دستمزدهایمان را هم نمیدهند. اینها باید در آینده نچندان دور  منتظر انفجار کارگری باشند !

شرکت پیمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش منطقه 5 تهران با بیش از 25 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه با سوابق کاری 2 تا 10 سال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر با اضافه کاری اجباری حتی در تعطیلات ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 5 تهران میباشد .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٣ مهر ١۳۹۰ – ۵ اکتبر ۲۰١١