کارگران جنرال مکانیک
دستمزدهای معوق 5 ماهه، اخراجها ادامه دارد !

در اطلاعیه قبلی در مورخ 21/3/90 اعلام داشتیم به دلیل ورشکستگی و دزدی و فساد مالی در شرکت جنرال مکانیک توسط "یاری" مدیر شرکت و همدستانش وضعیت مالی شرکت در کسر بودجه و بحران مالی فرو رفته٬ 7 نفر از کارگران اخراج شدند. پیش از این نیز در یک اقدام ضد کارگری 76 نفر دیگر از کارگران از کار بیکار و اخراج شده بودند. ما در همان وقت اعلام نمودیم با ادامه روند فعلی شمارش معکوس برای اخراج کارگران فعلا شاغل شروع شده و در آینده نزدیک شاهد اخراجهای بیشتر کارگران و نپرداختن دستمزدها خواهیم بود.

در طی چند روز گذشته و در ادامه سیاست جنایتکارانه یاری و شرکای دزدش 10 نفر دیگر از کار اخراج شده اند. اسامی کارگران اخراجی در لوحه دفتر انتظامات شرکت نصب شده و عوامل کارفرما در اقدامی گستاخانه از انتظامات خواسته اند حتی از ورود این کارگران اخراجی به داخل محوطه شرکت جلوگیری نماید. کارگران اخراجی دستمزدهای معوق 5 ماه گذشته از اردیبهشت تا پایان شهریور را نیز دریافت نکرده اند. با اینحال در چند روز گذشته علیرغم مراجعات و پیگیریهای مکرر کارگران اخراجی به شرکت، کارفرما از ورود کارگران به داخل شرکت جلوگیری نموده و از تسویه حساب و پرداخت دستمزدهای معوق کارگران نیز طفره میرود. همينطور کارگران فعلا شاغل نیز دستمزدهای 5 ماه گذشته از اردیبهشت تا پایان شهریور را نیز دریافت ننموده اند. علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای چندین ماهه٬ بنا بر اخبار موثق اخیرا توسط یاری اسامی 50 نفر دیگر از کارگران در لیستی تهیه شده که بایستی در آینده نزدیک از کار اخراج گردند. نزدیکان یاری گفته اند برای کاهش بار مالی و پیشگیری از زیان دهی شرکت باید تعداد کارگران شرکت به چیزی حدود 80 نفر برسد و این یعنی اخراج و بیکار سازیها فعلا ادامه خواهد داشت .

یکی از کارگران اخراجی میگفت: 5 سال در این شرکت در بدترین شرایط در ازای دستمزدهای هیچ برایشان کار کرده ام، در این 5 سال همیشه دستمزدهای ناچیزمان را با تاخیر و کارشکنی پرداخت نموده و به بهانه های مختلف از همین دستمزدهای ناچیزمان هم زده اند. ریالی پس انداز نداریم، با هتک حرمت و بخاطر سود جویی بیشترشان از کار اخراج شده ایم. حتی اجازه نمیدهند وارد محوطه شرکت شده تا حق و حقوقمان را از یاری مدیر شرکت بخواهیم. 5 ماه دستمزد طلب داریم اما عین خیالشان نیست. از آن طرف هم ما و خانواده هایمان در محاصره وحشتناک هزینه های زندگی که حکومت و آخوندها برایمان درست کرده اند گرفتار شده ایم، در محله فقیر نشین و کارگری سر آسیاب کرج 2 اتاق بی هیچ امکاناتی در ازای 4 میلیون تومان پیش و ماهی 200 هزار تومان اجاره کرده ام، بعلت عدم دریافت دستمزدها اجاره خانه مان چندین ماهه عقب افتاده، دیدن روی عبوس صاحبخانه و غرولند و تهدید زهر آگینش زندگی در این خانه را به کابوس تبدیل کرده است. اداره کار و بیمه و دادگستری هم با پولدارها و حکومت اند. برای شکایت هم که میروی آنچنان ماهرانه و موذیانه تو را می پیچانند که بگویی نه شیر شتر میخواهم نه دیدار عرب! فعلا اخراج از کار، فعلا بیکار، همیشه جیبهایمان خالی، سرگردان و مضطرب از صبح تا شب به دنبال کاری و لقمه نانی. نه خدا، نه حکومت و نه هیچ سرمایه دار و نه هیچ قانونی به فکر ما و خانواده هایمان نیست. این تنها سرگذشت من نیست این سرگذشت تلخ زندگی همه کارگران و خانواده هایشان در سایه حکومت اسلامی و مشتی سرمایه دار  بیکاره و مفتخور است .

شر کت راه و ساختمان جنرال مکانیک (غرب تهران) هم اکنون با بیش از 120 کارگر با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای به اصطلاح 330 هزار تومانی و ساعت و شیفت کاری فعلا نامعلوم٬ در حال حاضر طرف قرارداد شهرداری تهران و مجری و سازنده انواع اتوبان و پلهای روگذر در غرب تهران است. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت بنیاد مستضعفان حکومت اوباش اسلامی سرمایه داران بوده و یاری مدیر شرکت به همراه دیگر همدستان دزدش در روابط پنهانی و زد و بند و فساد مالی با شهرداری تهران و عوامل حکومتی در بنیاد مستضعفان به بهای استثمار وحشیانه کارگران، نپرداختن دستمزدها و اخراج کارگران ثروتهای نجومی به جیب می زنند .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ مهر ١۳۹۰ – ۴ اکتبر ۲۰١١