نهاد مادران علیه اعدام
به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی علیه اعدام

 

 

دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام می باشد. نهاد مادران علیه اعدام قصد دارد در این روز تجمعات مردمی علیه اعدام را در حد امکان با همکاری وهمیاری تمامی دوستان وعزیزانی که دراین راه فعالیت میکنند وبا اعدام مخالف هستند برگزار نماید. دوستانی که می توانند در برگزاری این اعتراض مردمی با نهاد مادران علیه اعدام همکاری نمایند لطفا با شماره تلفن 00905532024448 تماس حاصل نمایید.

مهوش علاسوندی

رنگین کمان سهم آنیست که تا آخرین قطره زیر باران بماند. محمد فتحی (اعدامی)

 دادخواهان خواهند آمد، آنها خواهند آمد، تا چوبه های دار را ویران کنند.
عبدالله فتحی (اعدامی)