باطلاع دوستان گرامی میرسانیم که واحد آلمان حزب اتحاد کمونیسم کارگری طی جلسه ای روز اول اکتبر 2011 آغاز  بکار نمود. در این جلسه بحث حول الویتهای حزب در آلمان از طرف اعضا و کادرها مورد بررسی و توافق قرار گرفت و قرار شد فعلا سه نفر داوطلب بمدت شش ماه بعنوان کمیته آلمان فعالیت کنند. سپس نسرین رمضانعلی و علی کلانتری و حبیب نصوحی از کادرهای آلمان داوطلب تشکیل کمیته آلمان شدند.
    
آدرسهای تماس با کمیته آلمان حزب اتحاد کمونیسم کارگری

علی کلانتری
Tel&SMS :01639604821
alikalantari.48@googlemail.com
نسرین رمضانعلی
Tel&SMS :01774773848
nasrin_ramzanali@yahoo.com
حبیب نصوحی
habibnasouhi@web.de
Tel&SMS :015252672482