تلاشی مذبوحانه رژیم برای نهادینه کردن اعدام !
نادر رضا نژاد

اعدام شدیدترین حکمی است که در قوانین جزائی پیش بینی شده است. اعدام در طول تاریخ و با توجه به روند رو به رشد جوامع و آگاهی هر چه بیشتر مردم نسبت به حکم اعدام و مبارزه عليه آن٬ اکنون به جائی رسیده که تعداد معدودى از کشورهای دنیا حکم اعدام را به مرحله اجرا میگذارند .

اما در ایران اعدام روز به روز شديدتر اجرا ميشود و حکومت اسلامى آدمکشى را به جزئی از واقعيت زندگی در جامعه ایران تبديل کرده است. اين سياست البته ناشى از ماهیت آدمکش رژیم اسلامى است. تا جائی که چوبه های دار را در داخل کوچه و محله و ميدانهاى شهرها برپا میکند و با عناوین مختلف چون "محارب با خدا"، تجاوز به عنف، شرارت، قاچاق و غیره٬ قربانيان را به چوبه های دار حلقه آویز میکند.

رژیم اسلامی برخلاف ادعايش براى "اجراى عدالت" اعدام نميکند بلکه از اعدام برای سرپا ماندن و سرکوب انسانهای معترض استفاده ميکند. اين رژيم در اعدام زندانیان سیاسی و مخالفينش کارنامه سياهى دارد. رژیم اسلامی برای ترساندن مردم سياست اعدام در ملا عام را پيش ميبرد و برای این عمل شنیع و ضد انسانی خود اقدام به اجرای برنامه های نمایشی تلويزيونى و سرهم کردن سناريوهاى پليسى ميکند. زير شکنجه افراد را وادار به اعتراف ميکند و با همان اعترافات قربانى را ميکشد. حکومت اسلامى توسط آخوندهاى مفتخور به تجزیه و تحلیل ضرورت این اعدامها بر مبنای قانون ضد بشری مجازات اسلامی مبادرت ميکند تا توجیه قتل و کشتارهاى بعدى را فراهم و نهادينه کند. قانون مجازات اسلامی قانونی ساخته و پرداخته ذهن معلول و پوسیده رژیم است. قانونی که از ابتدا تا انتها صحبت از چشم در مقابل چشم، خون در مقابل خون و قصاص و وحشيگرى است. رژیم اسلامى تلاش میکند به این جنايات مستمر وجهه قانونی بدهد و عمل قتل را در مقام "مجرى عدالت" توجيه کند.

در این میان به عنوان مثال میتوان اعدام زندانیان سیاسی را برشمرد که با توجیه "حفظ امنیت ملی" به جامعه فروخته میشود و هم چنین اعدام کودکان که در رژيم اسلامى عادى شده است. برابر گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل تنها در سال 2010 تعداد 525 نفر توسط رژیم اعدام شده اند که 252  مورد در روزنامه ها و سایتهای رسمی رژیم اعلام شده و 300 نفر دیگر تنها مربوط به زندان وکیل آباد مشهد بوده که هیچگاه توسط رژیم اعلام نشده است. تا پایان ماه مه 2011 (11 دی ماه 1389 تا 21 اردیبهشت 1390) بیش از 300  نفر توسط رژیم اعدام شده اند. البته تعداد واقعی این اعدامها قطعاٌ بیش از این موارد است زیرا ارقام اشاره شده تنها برابر آماری است که توسط رژیم اعلام گردیده است. قتلهاى مخفى و کسانى که در زندانها و دخمه ها توسط اوباش اسلامى به قتل ميرسند جزو اين آمارها محسوب نميشوند.

رژیم اسلامی در پرونده خود قتل تعداد وسیعی از فعالین سیاسی و مخالفين را ثبت کرده است. این رژیم سمبل جنایت علیه بشریت است. برای پایان دادن به اعدام باید این رژیم را سرنگون کرد. باید از تکرار جنایت و کشتار و انتفام و قصاص عبور کرد. این "عدالتخواهی" قرون وسطایی را باید به تاریخ سپرد. باید در فردای ایران جامعه ای را سازمان داد که در آن زمینه های جرم و جنایت ریشه کن شود.

7/8/2011