خانه گردی در تهران، بشقابهای ماهواره
شهرک ولیعصر، یافت آباد، بلوار مرزداران!
نازنین اکبری

حکومت جانیان و وحوش اسلامی سرمایه داران، که این روزها با سقوط و فروپاشی حکومتهای فاسد و دیکتاتور منطقه زوزه کشان در صف سرنگونی ایستاده و با سقوط هر دیکتاتور و آدمکشی شمارش معکوس برای روز موعود و سرنگونیش آغاز شده است، هراسان تر و درمانده تر از هر زمان دیگری به هر تلاش مذبوحانه ای می آویزند. آخوندهای طفیلی و جنایتکار حاکم در کابوس سرنگونى بسر میبرند و اکثريت عظيم مردم ناراضی و معترض، عاصی و به جان آمده و آزادیخواه و برابری طلب در کمین نشسته اند. تلاش حکومت و مزدورانش در سطح شهر تهران برای تشدید و گسترش فضای رعب و وحشت و سانسور و سرکوب همچنان ادامه دارد. شهر همچنان در حالت حکومت نظامی اعلام نشده فرو رفته است، در همه جا در همه اوقات شبانه روز گشتها و ایستگاههای ایست و بازرسی مستقرند.

در طی روزهای شنبه و یکشنبه پنجم و ششم شهریور ماه در ادامه سیاست جمع آوری آنتن های ماهواره خیابان ابراهیمی در منطقه بلوار مرزداران مورد تهاجم گسترده و وحشیانه ماموران واقع شده است. مردم و جوانان و زنان در بسیاری از موارد از باز نمودن درب منازل خودداری نموده و در بسیاری از موارد زنان و جوانان با اوباش حکومتی درگیر شده اند. در روز شنبه پنجم شهریور ماه نیز ماموران و اراذل نیروی انتظامی منطقه شهرک ولیعصر و بازار مبل و یافت آباد را در جنوب شهر مورد تفتیش و خانه گردی قرار داده اند. اوباش حکومتی زنگ درب منازل را زده و به دروغ خودشان را مامور اداره آب و برق و مخابرات و ... جا می زنند و از این طریق بلافاصله با تهدید و فشار به درون خانه ها و حریم خصوصی زندگی مردم یورش میبرند. با اینحال بسیاری از جوانان در این منطقه در برابر وحشیگیری اوباش حکومتی دست به مقاومت و اعتراض و درگیری زده اند. علاوه بر مناطق یاد شده خانه گردی سیستماتیک در اکثر مناطق تهران ادامه دارد.

اخیرا بعلت مقاومت مردم و وحشت حکومت از درگیری با مردم و جوانان، مامورین انتظامی حکومت برای جسارت و دست درازی بیشتر به زندگی خصوصی مردم با استفاده از جرثقیل و انواع بالابرها خود را به پشت بامها و خانه های مردم می رسانند .

يکى از دايناسور آخوندهاى حکومتى گفته است ماهواره خطرناکتر از بمب اتم است! سوال اينست که حتى اگر ايران را در قرنطينه کامل فکرى و فرهنگى قرار دهند٬ که عملى نيست٬ با ذهنيت و توقع و واقعيت اجتماعى زندگى فلاکتبار مردم چه خواهند کرد؟ اين تلاشهاى مذبوحانه تنها اراده سرنگونى را تقويت خواهد کرد.

6/6/90