گزارش سالانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
ویژه یونان، یونان کشور امنی نیست!

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در نظر دارد با توجه به گزارشات مستند و مستدلی که از پناهجویان ایرانی مقیم یونان و همچنین سازمان های مدافع حقوق پناهندگی در خصوص نقض حقوق انسانی در کشور یونان کسب کرده است، گزارش سالانه ای در این خصوص تهیه و منتشر کند .

این گزارش سالانه تحت عنوان (یونان کشور امنی نیست) به زبانهای انگلیسی و فارسی در دهم سپتامبر 2011 منتشر میشود. این گزارش به اوضاع عمومی زندگی پناهجویان در یونان، وضعیت دادگاههای پناهندگی و گزارشات کلی دال بر ناامن بودن کشور یونان برای پناهجویان اختصاص می یابد. این گزارش سالانه به ارگانها و نهادهای تاثیر گذار در سرنوشت پناهجویان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله خود یونان و دیگر کشورهای اروپای غربی ارسال میشود. تا هم اکنون دهها گزارش مستند و مستدل در این خصوص به دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی رسیده است. ما همچنین از تمامی پناهجویان مقیم یونان، شخصیتها، نهادها و سازمانهای حقوق پناهندگی در سراسر جهان میخواهیم تا در صورت در اختیار داشتن اسناد مستدل از نقض حقوق و شرایط غیر انسانی زندگی پناهجویان در یونان با ما ارتباط گرفته و این اسناد را جهت انتشار در این گزارش سالانه در اختیار ما قرار دهند .

آدرسهای تماس با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به قرار زیر است :
sirvan_qaderi@yahoo.com
00447427560434

 با تشکر،
سیروان قادری

دبیر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
اوت 2011