کارگران شرکت خط لوله ایران
6 ماه دستمزد وعیدی پایان سال معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ با گذشت بیش از 4 ماه از سال جدید تا امروز بیش از 250 نفر از کارگران شرکت خط لوله ایران٬ دستمزدهای بهمن و اسفند و نصف مبلغ عیدی پایان سال گذشته و همچنین دستمزدهای فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ماه را دریافت نکرده اند. عدم دریافت دستمزدهای 6 ماهه گذشته و عیدی پایان سال٬ کارگران و خانواده هایشان را در بحران شدید فقر و گرسنگی و محرومیت بیشتر فرو برده است.

عوامل کارفرما که عمدتا همدست باندهای دزد و جنایتکار قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران حکومت اسلامی سرمایه داران هستند٬ تاکنون کمترین توجهی به اعتراضات و خواستهای کارگران نداشته و در بسیاری موارد با توسل به خشونت و اخراج صدای اعتراض کارگران مبارز را خفه نموده اند. عوامل کارفرما حتی وعده زمانى مشخصی را هم برای پرداخت دستمزدهای معوق کارگران عنوان نکرده اند.

بسیاری از کارگران حتی بی آنکه دستمزدهای معوقشان را دریافت کرده باشند ترجیح داده اند کار را رها نموده و در نهایت فقر به دنبال کار در مراکز دیگری باشند. بسیاری دیگر از کارگران هم علیرغم آگاهی و تنفر از دزدی و کلاه برداری کارفرما٬ با شک و تردید همچنان به کار ادامه میدهند. شاید به امید دریافت دستمزدهای ناچیزشان! فشار بسیار سنگین و زمان طولانی و فرساینده کاری، فقر و گرسنگی و محرومیت شدید کارگران و خانواده هایشان، عدم ثبات و امنیت شغلی که معلوم نیست آیا فردا به بهانه ای از کار اخراج میشوی یا نه؟ همه این شرایط استثمار و فشار وحشیانه توام با سرکوب و ارعاب پلیسی همیشگی٬ آنچنان فضای پادگانی و مختنقى را پدید آورده که هر آن احتمال انفجار خشم و اعتراض کارگران می رود .

شرکت خط لوله ایران با بیش از 250 نفر کارگر روزمزد و قراردادی٬ دستمزدهای 330 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری نامعلوم از اول صبح تا شب و کار اجباری در همه ایام تعطیل٬ مجری انواع پروژه های گاز رسانی بوده و هم اکنون پروژه احداث و راه اندازی لوله گاز از اتوبان یادگار شمال تا خیابان آذری تهران را عهده دار میباشد. بخشی از کارگاه شرکت در میدان هاشمی و دفتر مرکزی شرکت در بلوار کشاورز تهران واقع است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ مرداد ١۳۹۰  - ٩ اوت ۲۰١١