کارگران کارخانه مزدا
پیمانکاری راد مردان صنعت باید برچیده شود !

بنا به خبر دريافتى٬ با افزایش روزافزون هزینه های زندگی و در عین حال کاهش هرچه بیشتر دستمزدها توسط شرکت انگل پیمانکاری راد مردان صنعت٬ این روزها خشم و اعتراض در همه جای کارخانه خودرو سازی مزدا بخصوص خطوط تولید در میان کارگران و برعلیه استثمار وحشیانه سرمایه داران شعله ور است.

حدود 1700 نفر از کارگران کارخانه مزدا در شرایط بسیار ناایمن کاری با قراردادهای معلق و پا در هوا در تحت پوشش "شرکت راد مردان صنعت" مشغول به کارند. از چندین ماه پیش مبلغ کمک هزینه خوار و بار کارگران که هر سه ماه 120 هزار تومان پرداخت میشد قطع شده است. قراردادهای کاری کارگران که قبل از این عمدتا 6 تا 9 ماهه منعقد میشد در بیشتر موارد 3 ماهه منعقد میشود. دستمزدهای کارگران بر طبق قوانین مصوب قانون کار حکومت اسلامی سرمایه داران با لحاظ کردن کسورات و مالیات و بیمه مبلغی تا حدود 300 هزار تومان است. مبلغ اضافه کاری هر روزه اجباری که از ساعت 4 عصر تا آخر شب به کارگران تحمیل میشود بطور متوسط 120 تا 150 هزار تومان در ماه است. هر کارگر بطور متوسط دستمزد ماهیانه اش 400 تا 450 هزار تومان است! شرکت پیمانکاری راد مردان صنعت به بهانه استخدام و اشتغال به کار کارگران ماهیانه حداقل 150 هزار تومان از دستمزد هر کارگر را با قلدری و بعنوان باج سبیل قوانین حکومت اسلامی بالا کشیده و به جیب می زند. در طی زد و بندهایی که شرکت راد مردان با سهامداران کارخانه و امثال محسن رضایی و بانکداران فاسد و رشوه خوار کرده ا ند٬ در ازای استخدام هر کارگر مبلغ 2 میلیون تومان از طرف بانکهای حکومتی تحت عنوان "وام اشتغال" به جیب شرکت راد مردان و سهامداران و مالکین کارخانه واریز میشود.

هدف از قلدرى و چاپيدن و شرايط کار و استخدام برده وار اينست که همیشه کارگر را در لبه پرتگاه اخراج و بیکاری نگهدارند تا براى ممانعت از سقوط امر بردار و مطیع تر باشد و به هر دستمزد ناچیز و هر شرایط وحشیانه و غیر انسانی تن دهد. علا وه بر این در قراردادهای 3 ماهه دست سرمایه داران و شرکت راد مردان برای اخراج و رها شدن از شر کارگران معترض و مبارز بازتر است. تازه با اخراج هر کارگر و استخدام هر کارگر جدید٬ به لطف قوانین اشتغالزایی حکومت اوباش اسلامی و بانکداران دزد و فاسد٬ 2 میلیون تومان هم نصیب لاشخورهای سهامدار کارخانه و شرکت راد مردان میشود. سرمایه داران و حکومتشان با وضع انواع قوانین من درآوردی و ضد کارگری از هر طرف سودهای میلیاردی به جیب میزنند و هر روز بیش از پیش کارگران و خانواده هایشان را به خاک سیاه می نشانند. در جهنم سرمایه داری اسلامی خدای سود و ثروت بر دریایی از خون و جنایت و نابودی زندگی و آرزوهای انسانهای کارگر و زحمتکش فرمان میراند .

یکی از کارگران میگفت: با این همه زجر، با این همه اضطراب و استرس، با این همه فشار کاری که همه ما را به انواع بیماری و پیری زود رس مبتلا نموده است٬ سر ماه 300 هزار تومان به ما میدهند. مانده ایم که این 300 تومان در کجا و برای کدام درد بی درمان زندگیمان هزینه شود؟ برای اجاره خانه، برای پرداخت قرض و بدهکاری، برای بیماری و درمان، برای تهیه غذا و خوراک که به دلیل سیاست حذف یارانه و سوبسید از جانب دولت هر روز قیمتش بالا و بالاتر میرود٬ و در این روزها حتی زیارت برخی اقلام مانند گوشت کیلو 22 هزار تومانی و میوه و لبنیات برای ما و خانواده هایمان غیر ممکن و محال شده است!

لغو کار پیمانکاری و قراردادهای موقت و سفید امضا و برچیدن بساط شرکت انگل پیمانکاری راد مردان صنعت، استخدام رسمی و امنیت شغلی، بیمه بیکاری مکفی، 5 روز 6 ساعته کاری در هفته، افزایش فوری دستمزدها مطابق با تورم و هزینه های زندگی٬ و حق تشکل و اعتصاب از جمله خواستهای اساسی و فوری کارگران مزدا است .

 کارخانه خودرو سازی مزدا واقع در جاده قدیم کرج با بیش از 2000 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 و 6 و 9 ماهه٬ دستمزدهای 330 هزار تومانی و 2 شیفت کاری 12 ساعته و قسمت رنگ با سه شیفت 8 ساعته شبانه روزی کار٬ سازنده انواع خودرو سواری و وانت مزدا میباشد. چهل درصد کارخانه در مالکیت سپاه پاسداران حکومت اسلامی و شصت درصد سهام کارخانه متعلق به سران اوباش حکومت اسلامی است. محسن رضایی، پاسدار چاقوکش و شکنجه گر و قاتل دیروز و از سرکردگان حکومت جهل و جنایت اسلامی یکی از سهامداران اصلی کارخانه مزدا میباشد    .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ مرداد ١۳۹۰  - ٩ اوت ۲۰١١