کنفرانس تشکيلات سوئد حزب با موفقيت برگزار شد

در تاریخ 7 آگوست 2011 کنفرانس تشکيلات سوئد حزب اتحاد کمونیسم کارگری با شرکت اکثریت اعضاء٬ آذر ماجدى و مريم کوشا از اعتضاى کميته خارج کشور و تعدادی مهمان برگزار شد. کنفرانس با خوش آمدگویی دبير تشکيلات کريم نورى و اعلام یک دقیقه سکوت بیاد منصور حکمت و جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و سرود انترناسیونال آغاز شد و بدنبال انتخاب هيئت رئيسه و تصويب دستور جلسه وارد دستور کار خود شد.
 
در ادامه مريم کوشا دبیر کمیته خارج کشور و آذر ماجدی طى سخنرانيهائى در باره جایگاه حزب کمونیسم کارگری و سازماندهى حزبى در دوره متلاطم کنونى٬ و اهميت و لزوم حزبیت و سازماندهی حزبی ادامه پیدا کرد. سپس کریم نوری گزارشى از فعالیتهای واحد سوئد به کنفرانس ارائه داد و در ادامه شرکت کنندگان پيرامون گزارش٬ سياستها٬ سبک کار کمونيستى و گسترش سازمان حزبى در سوئد و همينطور گزارشهاى تکميلى و پيشنهادات براى گسترش فعاليت حزبى از جمله بالا بردن توان مالى حزب نظرات خود را مطرح کردند.

آخرين دستور جلسه کنفرانس انتخاب کميته کشورى سوئد بود. کنفرانس تصميم گرفت يک کميته سه نفره را براى هدايت فعاليتهاى حزبى در سوئد انتخاب کند که طى انتخابات رفقا شهلا نورى٬ سوسن علمى و کريم نورى بعنوان اعضاى کميته کشورى انتخاب شدند. کميته کشورى در اولين جلسه خود شهلا نورى را بعنوان دبير٬ سوسن علمى را مسئول ارتباطات و آکسيونها٬ و کريم نورى را بعنوان مسئول امور مالى انتخاب کرد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٨ مرداد ١۳۹۰  - ٩ اوت ۲۰١١