شما خود سمبل قصاص هستید!
پاسخ به خاتمى
شهلا نوری

روز یکشنبه 31 ژوئیه آمنه بهرامی به قانون قصاص (چشم در مقابل چشم) نه گفت. انسانهای بی شماری طی این چند سال زندگی پر از درد و رنج آمنه را دنبال کرده بودند به این امید که عملهای جراحی بتواند فقط بخشی از زندگی و زیبایی او را ترمیم کند. بسیاری در حالیکه با تمام وجود موقعیت  آمنه را درک می کردند انتظار این را هم داشتند که آمنه به دامان احکام جنایتکارانه اسلامی نیفتاد. حتی رسانه های خارجی هم این خبر را دنبال کرده بودند. تصمیم شجاعانه و انساندوستانه آمنه سرتیتر بسیاری از رسانه شد. مردم جهان از نزدیک با چهره آمنه آشنا شدند و با چشمان خود دیدند که جوانان بزرگ شده در حکومت اسلامی نه تنها به خواست جنایتکاران اسلامی پاسخ منفی می دهند بلکه احکام اسلامیشان را نیز به تمسخر می گیرند .

در این میان یکی از سمبلهای حکومت اسلامی، رئیس جمهور سابق، محمد خاتمی با مردرندی اسلامی خود تلاش کرد که صف خود را از دیگر جنایتکارانی که در رسانه های رژیم از آمنه می خواستند که طلب قصاص کند، جدا کند. او در پیام خود به آمنه از بزرگواری، مهربانی و بزرگ منشی او تقدیر میکند و همانجا با تلاشی بس مردرندانه می پرسد: "آیا در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز نمی توان از آمنه آموخت و بحران را با آرامش و تنش را با احترام به یکدیگر و پاس داشت حق و حرمت انسان و دوری از غرور- بخصوص آنان که قدرت بیشتری دارند- سودا کرد"؟

جناب سيد خندان خاتمی! البته برای شما با این کارنامه روشن ضد انسانی آنهم در دو دوره ریاست جمهوری نظام اسلامی، مرزبندی و ژست مخالفت با قانون قصاص اسلامی زيادى عجیب است. چه کسی نمیداند که شما خود سمبل خشونت هستید؟ چه کسی خاطره کشتار سال 78 در دانشگاه را فراموش می کند؟ چه کسی سخنرانیهای ضد انسانی شما را در دانشگاهها فراموش کرده است؟ در سال 78 شما رئیس جمهور این نظام بودید. شما و امثال شما فرمان را صادر می کردید و چماقدارن خیابانی هم آنرا اجرا می کردند. شما و دوستان شما آمران و عاملان 32 سال جنایت، اعدام، سنگسار، فقر و فحشا هستید. باور کنید همان دوستان سابق صف اصلاح طلبان حکومتی هم شما را جدی نمی گیرند. مشغله واقعی شما نه مخالفت با احکام اسلامی و خدایی تان بلکه نجات اسلام و حکومت اسلامی سرمایه است. این افاضات حتی با عمامه و عبا و چهره خندان شما هم جور در نمی آید. شما و امثال شما سالهاست که تناقض عمیق ایدئولوژی اسلامیتان را با خواستهای مردم سرنگونی طلب تشخیص داده اید. از همین رو به دوستان خود که امروز قدرت بیشتری دارند هشدار می دهید .

شما و تمام سردمداران این حکومت از جمله خامنه ای، رفسنجانی، موسوی، کروبی، احمدی نژاد، لاریجانی، صانعی، جنتی، مرتضوی و صدها قاتل دیگر باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه شوید. عمر حکومت ننگین و سراپا جنایت اسلامی شما بدلیل تناقض عمیق نظام اسلامیتان با تمایلات مردم به سر رسيده است. تنها پس از سرنگونی نظام اسلامی سرمایه شماست که مردم ایران می توانند قتل و جنایت، اعدام و قصاص را از جامعه ریشه کن کنند. باور کنید راه نجاتی برای شما و امثال شما متصور نیست. برادران خود را با آمنه بهرامی مقایسه نکنید! آمنه بهرامی سمبل انسانیِ آزاد از قیود قوانین ضد بشریِ نظام اسلامی شما است و شما خود سمبل قصاص ! *

11  مرداد 1390