جمع آورى ديش هاى ماهواره در سنندج

بنا به خبر دريافتى٬ نيروهاى اطلاعاتى و انتظامى حکومت بشدت مشغول جمع آورى ديش هاى گيرنده ماهواره در محلات سنندج شده اند. نيروهاى سرکوب بطور برنامه ريزى شده هر روز چند محله را زير پوشش ميگيرند و ديش ها را جمع ميکنند. بنا به خبر بيشتر مردم در اين وضعيت ديش هاى ماهواره را جمع کردند.

شايعه اى توسط اطلاعاتى ها در ميان مردم پخش شده که داشتن ديش ماهواره منبعد "جرم سياسى" محسوب ميشود. در همين رابطه شايعه ديگرى دهن به دهن ميچرخد که برخى را بخاطر داشتن ديش تا يک ميليون تومان جريمه کردند. همينطور طى دوره اخير ميزان ارسال پارازيت روى امواج ماهوارى بسيار شدت گرفته است طورى که کانالها را تماما مختل کرده است. *