کنفرانس تشکیلات واحد هلند
حزب اتحاد کمونیسم کارگری با موفقیت برگزار شد

 

روز 24 ژوئیه 2011 در شهر آمستردام هلند اولین کنفرانس تشکیلات کشورى حزب با شرکت اکثريت اعضا و کادرهاى حزب برگزار شد.

کنفرانس کار خود را با پخش سرود انترناسیونال آغاز کرد و سپس یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگاه راه سوسیالیسم و آزادی اعلام شد. جمال ارژنگ دبیر دوره ای واحد هلند با خوش آمد گوئی به حضار برنامه کنفرانس را اعلام کرد. در ادامه مجید پستنچی گزارشی در رابطه با یک سال گذشته کار تشکيلات در هلند به کنفرانس ارائه داد و سال گذشته را سال انسجام کادرها حول ايجاد تشکيلات حزبى و برگزارى کنفرانس کشورى را نقطه عطف و يک پيشروى در این هدف برشمرد و دور آتی را نیز برای فعالين حزبى دوره جدید ايجاد و استحکام ساختار حزبى تشکیلات معرفی کرد .

سپس آذر ماجدی از رهبری حزب سخنرانى کرد. آذر ماجدی در سخنان مبسوطی نقش عنصر متشکل را برای حضار باز کرد و از همه کسانی که خود را آزادیخواه و برابری طلب میدانند خواست تا با انسجام در حزب به این هدف برسند. آذر ماجدی همينطور از همه رفقائی که با تلاش بیوقفه توانستند تشکیلات هلند را به کنفرانس برسانند قدردانی کرد . در اين بحث رفقاى حاضر شرکت و دخالت کردند. همينطور کنفرانس ساعتى را به تریبون آزاد اختصاص داد که طى آن در مورد سياستهاى حزب اظهار نظر و سوال شد و آذر ماجدى به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

در بخش پايانى کنفرانس انتخابات برگزار شد. کنفرانس به ايجاد کميته کشورى ٣ نفره راى داد و از ميان کانديداها رفقا مجید پستنچی، علی طاهری و حامد محمدی برای کمیته حزب در هلند انتخاب شدند. بدنبال پايان کنفرانس اولين جلسه کميته منتخب برگزار شد که طى آن مجید پستنچی بعنوان دبیر کمیته انتخاب شد .

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى – واحد هلند
٢٧ ژوئيه ٢٠١١