آکسیونهاى حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 

 

به مناسبت یادبود مبارزات جنبش دانشجویی و مردم علیه رژیم اسلامی در روز 18 تیر 2011 آکسیونی در جهت افشاگری جنایات رژیم اسلامی با حضور جمعی از اعضاء حزب و فعالین سیاسی شهر و پرچم وانتد، آزادی کلیه زندانیان سیاسی، مرگ بر جمهوری اسلامی و زنده باد سوسیالیسم برگزار شد. کریم نوری عضو کمیته مرکزی حزب در طول آکسیون چندین بار اتفاقات 18 تیر 78 را به زبان سوئدی برای رهگذران توضیح داد و از مردم خواست که پتیشن اعتراضی حزب را امضاء کنند .

 فیروز سلیمانزاده از فعالین سوسیالیست در سخنرانی خود با اشاره به مبارزات جنبش دانشجویی در حکومت پهلوی و رژیم به افشاگری جنایات هر دو رژیم پرداخت. نمایشگاه عکسی از مبارزات دانشجویی در 18 تیر 78، جنبش زنان، جنبش کارگری و اعدام نیز در معرض تماشای رهگذران قرار گرفت .  آکسیون با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و تشکر کریم نوری از شرکت کنندگان پایان یافت .

همينطور در تورنتو کانادا٬ و لندن انگلستان بمناسبت سالروز ١٨ تير آکسيونهائى توسط واحدهاى حزب برگزار شد.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری - تشکیلات خارج کشور
١١ ژوئن ٢٠١١