کارگران تونل مترو، شرکت جهان کوثر
اخراج از کار، 5 ماه دستمزد معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ 30 نفر از کارگران شرکت جهان کوثر مجری احداث تونل مترو شریعتی - تجریش تهران٬ دستمزدهای 5 ماه گذشته مربوط به بهمن و اسفند ماه و عیدی پایان سال گذشته و همچنین دستمزدهای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه امسال را دریافت نکرده اند. معظمی مدیر شرکت و چهره منفور و دزد ضد کارگری با کارشکنی و وعده های دروغین امروز فردا 5 ماه است از پرداخت دستمزدها و عیدی پایان سال کارگران طفره رفته و حالا پس از 5 ماه با بیشرمی و گستاخی به کارگران گفته است که در هفته آینده همه کارگران از کار اخراج و بیکار خواهند شد ! علاوه بر این در 5 ماه گذشته بیش از 300 نفر از کارگران مرحله به مرحله از کار اخراج شده اند .

نپرداختن دستمزدها و اخراج کارگران حربه کثیف سرمایه داران برای کسب سود بیشتر است. این دزدی آشکار و سیاست ضد انسانی سرمایه داران تحت حمایت همه جانبه ادارات کار و بیمه و دیگر ارگانهای حکومت جانیان اسلامی صورت میپذیرد. سرمایه داران و عوامل کارفرما با یک دست بخشی از دستمزدهای پرداخت نشده کارگران را تحت عنوان رشوه به مزدوران حکومت اسلامی در ادارات کار و بیمه میدهند و با دست دیگر حمایتهای بیدریغ این ارگانهای جنایت و فساد را برای سرکوب و ماستمالی حق و حقوق کارگران دریافت میدارند .

یکی از کارگران میگفت: معظمی با پولهای میلیاردی که از طریق استثمار و ندادن دستمزدهای ما به جیب زده بیشتر عمرش را در دوبی و کشورهای خارجی میگذراند. اگر ایران باشد هر چند روز سوار یک ماشین چند صد میلیونی میشود و ریخت و پاشها و زندگی بالای شهرش هم به جای خود. در مقابل ما کارگران 5 ماه است دستمزدهای 300 هزار تومانی مان را هم نداده اند با بدهکاری، با رنج فقر و محرومیت، و با اضطراب همیشگی از خطر اخراج زندگی را میگذرانیم. گرانی و تورم و حذف یارانه ها از جانب حکومت دزد، این هم مزید بر مشکلات شده است. نه پولی در بساط داریم و نه توانی برای خرید و تهیه مسکن و مایحتاج زندگی. زندگی ما کارگران در بحران و بن بست نابودی قرار گرفته است. خانواده هایمان دچار افسردگی شده اند و هیچ راهی برایمان باقی نمانده است. این سرنوشت تلخی است که سرمایه داران و حکومت اسلامیشان برای ما رقم زده اند .

شرکت جهان کوثر فعلا با 30 نفر کارگر قراردادی (که تا چند روز آینده از کار اخراج خواهند شد)، با قراردادهای سفید امضا و 3 ماهه٬ سابقه کاری از 1 تا 15 سال و دستمزدهای معو ق 300 هزار تومانی٬ ساعت کاری از 30/6 صبح تا 6 عصر و انجام اضافه کاری اجباری تا شب و در ایام تعطیل٬ مجری احداث تونل مترو شریعتی – تجریش تهران میباشد. در چند ماه گذشته نیز بیش از 300 نفر از کارگران حتی بی آنکه دستمزدهای ناچیزشان را دریافت نمایند از کار اخراج شده اند. اکثر کارگران به دلیل کار طولانی در فضای آلوده تونل و شرایط غیر بهداشتی و نا ایمن کار به انواع بیماریهای تنفسی و ریوی مبتلا شده و در این روزهای سخت اخراج و سرگردانی و بیکاری و گرانی و تورم پولی هم برای معالجه در بساط ندارند و این یعنی حاکمیت اسلام و خدا و سرمایه داران طفیلی و انگل .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢١ تير ١٣٩٠ – ١٢ جولاى ٢٠١١