کارگران سپهر سیستم هوشمند
2 ماه دستمزد معوق، افزایش ساعت کار

بنا به خبر دريافتى٬ 10 نفر از کارگران شرکت سپهر سیستم هوشمند، علیرغم اعتراض و پیگیریهای مکرر تا امروز موفق به دریافت دستمزدهای اردیبهشت و خرداد ماه نشده اند. خدمتی مدیر شرکت به کارگران گفته است: نیست، ندارم، از کجا بیاورم، باید با این شرایط بسازید !

این روزها علاوه بر نپرداختن دستمزدها ساعت کاری کارگران را هم به مدت یکساعت افزایش داده اند. قبل از این ساعت کار کارگران از 8 صبح تا 5 عصر بود اما حالا با یک ساعت افزایش زمان کار اتمام کار ساعت 6 عصر اعلام و اجرا میشود. خدمتی در جواب اعتراض کارگران به افزایش ساعت کار گفته است: هدف ما افزایش بهره وریست!؟

یکی از کارگران میگفت: اگر پول ندارند که دستمزدهایمان را بدهند و این همه داد و فغان از بی پولی و کسادی٬ چرا کار میکنند؟ پس این همه فشار و افزایش ساعت کار برای چیست؟ جناب خدمتی چندان هم بیراه نمیگوید٬ با همه بلاهایی که برسر ما کارگران و خانواده هایمان می آورد هدفش بهره وریست!! البته بهره وری به زبان آدمیزاد یعنی فقر و بدبختی بیشتر برای ما کارگران و افزايش سرمايه و سود بیشتر و بیشتر براى امثال خدمتی .

شرکت سپهر سیستم هوشمند با 10 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و 330 هزار تومانی و ساعت کاری 6 تا 8 عصر و اضافه کاری اجباری تا پاسی از شب سازنده انواع سیستمها و مدارهای الکترونیکی هوشمند بوده و دفتر شرکت در خیابان آزادی تهران واقع میباشد .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢١ تير ١٣٩٠ – ١٢ جولاى ٢٠١١