دادگاه حريرى؛
کیفر خواست یا گریز از بحران
پدرام نوانديش

رسانه ها نوشتند هیئت دادگاه بین اللملی حریری، روز پنجشنبه وارد کاخ دادگستری لبنان شدند و کیفرخواست این دادگاه، شامل اتهام و بازداشت چهار تن از نزدیکان حسن نصرالله به نام های حسن عیسی، مصطفی بدرالدین، اسد صبرا٬ و سلیم عیاش را به دادگستری لبنان تحویل دادند . مقامات حزب الله اعلام کرده اند افراد یاد شده را به هیچ وجه تحویل مقامات دادگستری نخواهند داد و تهدید کرده اند که اگر برخی ها بخواهند با استفاده از کیفرخواست حمله سیاسی یا مذهبی بر ضد حزب الله را شروع کنند، این افراد را خیلی زود شناسایی خواهند کرد و از آنها هیچ ترسی ندارند .

در اقدامی هماهنگ، تلویزیون العربیه وابسته به دولت عربستان، سخنان حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان را به طور زنده پخش کرد. سرکرده حزب الله در سخنان خود، ضمن آمریکایی - اسرائیلی خواندن کیفر خواست، اعلام کرد که به هیچ وجه افراد اعلام شده از سوی دادگاه را تحویل نخواهد . بار دیگر رجز خوانی های دو قطب تروریستی "اسلام سیاسی و دولت های غربی و اسرائیل" در مقابل هم آغاز شده است. از یک سو دولتهای غربی و اسرائیل  به طرح کیفرخواست دادگاه ترور رفیق حریری، پرداخته اند و از  دیگر سو، قطب تروریستی اسلام سیاسی به خط و نشان کشیدن دست زده است که چنان خواهد کرد و آنچنان خواهد شد .بار دیگر قرار است با دست مایه قرار دادن و خونخواهی رفیق حریری، لبنان و منطقه را در آتش و خون غرق سازند. قرار است هزاران انسان دیگر کشته  شوند. خانه های زیادی ویران شود و کودکان زیادی قربانی وحشیگری دو قطب ترور و خشونت اسلام سیاسی و دولت های غربی شوند . طرح کیفر خواست دادگاه ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که در سال 2005 در یک انفجار تروریستی کشته شد، آن نقطه گریزی است که این دو قطب ترور، برای خلاصی از بن بستی که بر اثر به میدان آمدن توده های وسیع مردم آزادی خواه و برابری  طلب  شمال آفریقا و خاورمیانه در آن گرفتار شده اند، می باشد .

شکی نیست که عامل ترور رفیق حریری و هزاران لبنانی، فلسطینی، اسرائیلی و مردم منطقه، تروریسم اسلام سیاسی و دولتهای غربی و اسرائیل هستند. اما و درست در شرایطی که جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی مردم هر روز اوج گرفته و منجرو به سقوط دولتهای تحت حمایت آنان در کشورهای تونس، مصر، یمن گردیده است و می رود که دولت بشار اسد در سوریه و معمر قذافی در لیبی نیز سقوط کنند، این رویارویی و شاخه و شانه کشیدن های دو قطب ترور در مقابل هم می تواند نقطه امیدی برای ممانعت از گسترش و سرایت جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی مردم به دیگر کشورهایی باشد که در روز روشن و در محافظت پلیس آنها، گردن زنان را می زنند، دست قطع می کنند، گرسنگی و فقر و فلاکت سهم میلیون ها نفر کارگر و زن و کودک در آنجاها است .

دادگاه ترور رفیق حریری تشکیل داده اند و به خون خواهی آن حاضرند جنگ ارتجاعی دیگری را به مردم لبنان و منطقه تحمیل کنند و انسانهای زیادی را قربانی کنند. اما هیچ گاه و هیچ محکمه ای را برای جنایاتی که هر روز در حال انجام آن هستند تشکیل نداده و نخواهند داد .براستی چه تعداد انسان در هیروشیما و ناکازاکی کشته شده اند؟ چند نفر در ویتنام از میان رفتند؟ آمار کسانی که در دو جنگ جهانی، قتل عام شدند چه میزان است؟ چرا برای جنایاتی که حکومت اسرائیل تاکنون انجام داده و میدهد، هیچ دادگاهی تشکیل نشده است؟ سران حکومت اسلامی قریب به سی و سه سال است که جنایت و آدم کشی می کنند، لیست اعدام ها در صفحات روزنامه های رژیم جنایت کار اسلامی در دهه 60 هنوز موجود است و شاید بتوانند خاوران و لعنت آباد و تف آباد ها را با خاک یکسان کنند اما هنوز آن اسامی و صفحات در آرشیوهای این کسانی که امروز خون خواهی رفیق حریری را بر عهده گرفته اند موجود هست. این جنایت کاران آنقدر ابعاد جنایت هایشان وسیع است که سرانشان، با تائید تعداد زیاد آن اعدامها، آنها را به یکدیگر نسبت می دهند.
 
اما مسئله این دولت ها، نه پرداختن به جنایت هایی است که حکومت های جنایت کار اسلامی در ایران و تروریسم دولتی اسراییل و آمریکا و دول غربی هر روز به انجام آن مبادرت می ورزند، چرا که همه این دولت ها اعم از اسلامی، مسیحی و یهودی و هندو مدافع نظام سرمایه داری اند و اصل مالکیت خصوصی و سود، عامل بقاء آنها است و برای حفظ آن حاضرند جهانی را به خاک و خون بکشند و بارها و بارها کشیده اند. این بار هم مسئله بر سر بقاء دولتهای آنها است. در مقابل دو قطب تروریستی، قطب سومی شکل گرفته است. قطبی که از جنس آنان نیست. قطبی که به جنایت کاری آنان نه می گوید. دولت های جنایت کار آنها را به  زیر می کشاند. در میدان التحریر گرد آمده و در تونس نان را پرچم خود می سازد. آنان را مجبور می کند تا شتاب آلود در مراکش بازی اصلاحات را، به اجرا گذارند. این به میدان آمدن رو به گسترش توده های فقیر و گرسنه در این کشورها است که دولتها را از پوسته دمکراسی پوشالی شان بیرون کشیده و چهره کریه جنایت کارشان را عريان تر ميکند. دولت لیبی خالق لاکربی که تا دیروز تحت حمایت آمریکا و غرب بود، مردم را به گلوله می بندد آنچنان که ناتو نیز همزمان، همان جنایت را انجام می دهد.
 
این قطب سوم است که راه حل قطعی مسئله فلسطین را دارد. به راه حل های تروریستی اسلام سیاسی و دولتهای تروریست غربی نه می گوید. آنان را مجبور می کند که به درد و رنج دیرینه مردم فلسطین خاتمه دهند. اما حل مسئله فلسطین و با دیکته مردم به پا خاسته منطقه، یعنی عقب راندن اسلام سیاسی. یعنی نه گفتن به تمام راه حلهای تاکنونی که در آن صد ها هزار نفر انسان قربانی آن شده اند. یعنی حذف پایگاه اسلام سیاسی. رژیم اسلامی ایران و دولت های غربی معنی پیام های مردم آزادی خواه و برابری طلب را دریافته اند و هر دو قطب تروریستی این خطر را حس می کنند که ادامه التحریر و گسترش آن به دیگر کشورها، نمیتواند عواقب خوشایندی برای آنها داشته باشد. چه اینک که همین اعتراضات کارگران و مردم اروپا در کشورهای اسپانیا، یونان و انگلیس و فرانسه، زنگ خطر را برای آنها به صدا در آورده است. رژیم بیش از صد هزار اعدام اسلامی در ایران، بی شک در سقوط بن علی، مبارک و ایضا بشار اسد، آینده محتوم خود را دیده و می بیند.

کیفر خواست دادگاه رفیق حریری در واقع ارسال سیگنالی از سوی قطب تروریستی دولتهای غربی و اسرائیل به تروریسم اسلامی است تا با بر افروختن آتش جنگی دیگر به بهانه پس دادن و یا ندادن چهار تروریست اسلامی از سوی حزب الله، موجبات به خانه فرستادن مردم به پاخاسته را فراهم ساخته و خود دوباره میدان دار ترور و جنایت به بهانه ترور شوند. رژیم اسلام سیاسی بی شک در صدد آن بر می آید که مواضعی را که طی  قیام های مردمی از دست داده است، بازسازی کند. تعریف نیروی تروریستی حزب الله لبنان و حسن نصرلله برای رژیم اسلامی و دولت های غربی یعنی ایجاد شرایط برون رفت از بحران. سقوط رژیم اسلامی در ایران، اسلام سیاسی را برای همیشه به زباله دانی خواهد افکند. و حذف حزب الله لبنان یعنی حذف یکی از پایگاههای حکومت اسلامی در منطقه. اکنون بیش از هر زمان دیگری این دو نیروی تروریستی به این تحرک نیاز پیدا کرده اند و چه بهانه ای بهتر از دادگاه ترور رفیق حریری؟

دولتهای غربی، چنان در بحران اقتصادی و سیاسی  گرفتار آمده اند که در  پرداختن به جنگ افروزی دیگری در منطقه، راه گریزی جستجو می کنند. شاید با ورود به این صحنه و شو دادگاه رفیق حریری، مانع التحریر در کشورهای بحران زده خود شوند. اما جنبش ضد کاپیتالیستی در منطقه چنان در حال گسترش است که دولت های غربی با چنین رویکردی به دادگاه حریری، تنها موقعیت بحرانی خود را عميق تر میکنند
ما کمونیست های کارگری، قاطعانه اعلام می کنیم که تروریسم اسلام سیاسی و تروریسم دولتی، هر دو، دو روی یک سکه ضد انسانی هستند. مبارزه بر علیه تروریسم یعنی مبارزه برعلیه اسلام سیاسی و دولتهای کاپیتالیتسی. ترک التحریر و به خانه رفتن مردم آزادی خواه و برابری طلب، یعنی جان گرفتن دوباره این جنایت کاران. یعنی گسترش ترور و آدم کشی این آدم کشان. یعنی تداوم فقر، و گرسنگی و تبعیض و نابرابری سرمایه داران و دولتهای آنان .  برای مبارزه با حکومت ترور و جنایت اسلامی و براى به زیر کشیدن آن و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و مرفه، بایستی متشکل شد. به حزب اتحاد کمونیسم کارگری را بایستی پیوست . *