خبر فوری
اعدام دو نفر در سنندج
در روز جهانی علیه اعدام

بنا به اخباری که دریافت کردیم، دیروز در 10 اکتبر روز جهانی علیه اعدام، جمهوری اسلامی در سنندج کیومرث محمدی و نادر محمدی را اعدام کرده است. جسد این دو نفر توسط نیروهای اطلاعات در قطعه 10 بهشت محمدی به خاک سپرده شدند. اطلاعات رژیم خانواده ها را تهدید کردند که در صورت برگزاری مراسم برایتان مشکلات جدیدی پیش خواهیم آورد. خانواده ها به روستای گله ن برگشتند تا امروز بعدازظهر (پنجشنبه) آنجا مراسم بگیرند.

قبلا مرکز پیگرد سران رژیم در اینمورد و دستگیری و خطر اعدام آنها اطلاعیه صادر کرده بود. جمهوری اسلامی توحش را بجائی رسانده که درست در روز جهانی علیه مجازات اعدام دو نفر را اعدام میکند. این جانیان روزی باید حساب پس دهند.

 

دستگیری یک دانشجوی دیگر
بنا به خبر منتشر شده  توسط کانون دفاع از حقوق زنان؛ "یاسر گلی فعال دانشجوی دانشگاه آزاد سنندج روز یکشنبه دستگیر شده است. در حالی که یاسر منزل را به قصد دانشگاه و شرکت در امتحان ترک می کردند، نیروهای امنیتی وی را بزور سوار ماشین می کنند و همراه خود می برند.
کانون دفاع از حقوق زنان از مردم مبارز شهر سنندج و سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهد در مقابل این تعرض و احضارها و دستگیرها اعتراض کنند. ما خواهان آزادی سریع یاسر گلی فعال دانشجوی و نماینده منتخب دانشجویان دانشگاه آزاد هستیم . ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی  زندانیان سیاسی  هستیم."

پیروزی ما در گرو اتحاد و همبستگی ماست
کانون دفاع از حقوق زنان
13 خرداد 1385