اعدام قتل عمد دولتی است!
این دستاورد کمپین گسترده 10 اکتبر است!

کمپین 10 اکتبر از نادر حرکتهائی است که در یک بعد وسیع و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. مخالفت با اعدام و مبارزه برای الغا این حکم شنیع البته قدیمی است. در سطح جهانی و یا قلمرو سیاست ایران پیشروان خودش را دارد. اما امسال 10 اکتبر دو ویژگی داشت؛ اول در سطح جهانی معطوف به گذراندن قطعنامه ای در مجمع سازمان ملل برای الغا مجازات اعدام با نیروی گسترده تری بود، ودوم؛ این کمپین در اوج سیاست چوبه دار و اعدامها در ایران حمله ای به رژیم صد هزار اعدام و تلاشی برای مهار این ماشین جنایت بود. نکته قابل تعمق و ویژه این کمپین این واقعیت است که مخالفت با اعدام در سطح اپوزیسیون و مردم در ایران و خارج ابعاد بیسابقه ای یافت. عفو بین الملل راسا علیه جمهوری اسلامی و برای لغو و توقف اعدامها تظاهرات گذاشت. گروههای وسیعی از اپوزیسیون و فعالین سیاسی در داخل و خارج در این زمینه موضع گرفتند، اظهار نظر کردند، راسا تلاش و یا همراهی کردند. رسانه ها اعم از رادیو ها و تلویزیونهای ماهواری و نشریات و سایت ها به موضوع پرداختند. برای مردم ایران مسئله بیش از پیش طرح گردید. از احزاب و جریانات متعلق به جنبش کمونیسم کارگری تا سازمانهای چپ ایران، از نیروهای ناسیونالیست پرو غرب و مشروطه خواه، تا بخشی از جمهوریخواهان و ملیون و دمکراتها، از احزاب ناسیونالیست کرد مانند مانند حزب دمکرات کردستان ایران تا مجاهدین و طیف گسترده ای از سایتهای خبری، وبلاگ ها، خبرگزاریها، نویسندگان، رادیوها و تلویزیونها و کانونها و نهادها و شخصیتها در این زمینه حرف زدند و بخشا مبتکر تلاشهای مختلفی شدند. تردیدی نیست هنوز هستند کسانی که قلمرو خاکستری اعدام را قاطعانه رد نکردند و بدون ابهام خواهان لغو مجازات اعدام نیستند. اما کمپین 10 اکتبر یک جنبش اجتماعی علیه اعدام بود که بسیار فراتر از عقاید و تلاشهای همیشگی پیشروان و مخالفین قدیمی مجازات اعدام رفت. در این کمپین، در طومارها و در بسیاری از مواضع اظهار شده، این جمله کوتاه و تیز منصور حکمت سر زبانها افتاد؛ اعدام قتل عمد دولتی است! این تلاش به همه کسانی تعلق دارد که در این سنگر کوشیدند و ماحصل آن امروز دستاورد و درک مشترک تری برای ضرورت الغای فوری مجازات اعدام است. بدلیل گستردگی این تلاش، اعلام هر لیستی از جریانات و فعالین سیاسی و تلاشهایشان شاید هنوز حق مطلب را ادا نکند، لذا برای جلوگیری از ایجاد هر نوع سوتفاهم از این کار خودداری میکنیم. اما به همه کسانی که از یک امضا طومار تا اعلام نظر و مخالفت با اعدام تلاش کردند، از کسانی که شبانه روزی برای گسترش این امر کار کردند و در خیابانها و جلسات و ملاقاتها و رسانه ها فشار آوردند، خسته نباشید میگوئیم. بگذارید خوشبین باشیم که با ادامه این تلاشها جهان و جامعه ای عاری از اعدام خواهیم داشت و این بساط قتل و جنایت دولتی را برای همیشه درهم میکوبیم!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری فعالیت اش را برای پیشبرد این کمپین از دو ماه قبل آغاز کرد. در قلمرو آکسیونی نیز چه قبل از و چه در روز  10 اکتبر، در اقدامات و اجتماعاتی یا مستقلا و یا همراه با احزاب کمونیست کارگری و جریانات مخالف اعدام در کشورهای مختلف شرکت کرد. اینهم نمونه هائی از عکسهای تبلیغات در روز 10 اکتبر توسط فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری  و دیگر تظاهراتها.
برای یک دنیای بهتر