آکسیونهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی
علیه جنایات رژیم در ۳۰ خرداد

به فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری آکسیونهایی در روزهای ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ ژوئن در گوتنبرگ سوئد، آمستردام هلند و تورنتو کانادا برگزار شد.

هلند
روز ۱۸ ژوئن گردهمایی ای در میدان بورس شهر آمستردام با شرکت برخی دیگر از نیروهای اپوزیسیون برگزار شد. در این تجمع مجید پستانچی، عضو کمیته مرکزی حزب اطلاعیه حزب را قرائت کرد و علی طاهری، کادر حزب، پیرامون جنایات رژیم اسلامی در ۳۰ خرداد خطاب به تجمع سخنرانی کرد. در طول آکسیون اعتراضی، دهها اطلاعیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری به زبان فارسی و انگلیسی در میان مردم پخش شد و کمک مالی جمع آوری شد. چادر اطلاعاتی حزب در میدان مورد توجه بسیاری قرار گرفت. عابرین با ادبیات حزب آشنا شدند. برای دیدن فیلم این تجمع اعتراضی به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه کنید.

سوئد
روز ۱۸ ژوئن به فراخوان واحد گوتنبرگ حزب اتحاد کمونیسم کارگری دهها نفر از انسانهای سوسیالیست، آزادیخواه و برابری طلب در مرکز شهر گوتنبرگ سوئد تجمع کردند تا یکبار دیگر یادآور قتل عام ۳۰ خرداد سال ۶۰ تا سال ۶۷ باشند. این آکسیون با سخنرانی کریم نوری- عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری شروع شد. شرکت کنندگان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر رژیم تروریستی اسلامی ایران، سفارتخانه های رژیم محل تجمع تروریستهای اسلامی است و زندانی سیاسی آزادی باید گردد در زیر باران شدید آنروز توانستند صدای مردم ایران را به گوش رهگذران برسانند. همچنین تعدادی از شرکت کنندگانِ آکسیون ضمن سخنرانی خود پرده از ۳۲ سال جنایات سیستماتیک رژیم اسلامی برداشته به صحبت با رهگذران و پخش اطلاعیه های حزبی  به مدت ۲ ساعت به تجمع خود ادامه دادند. کریم نوری ضمن سخنرانی خود بارها  به جنایات رژیم در تاریخ ۳۰ خرداد سال ۶۰ تا به امروز اشاره کرد و از مردم گوتنبرگ دعوت کرد که در دفاع از مبارزات کارگران، زنان، جوانان و میلیونها انسانی که خواهان سرنگونی رژیم اسلامی هستند به مماشات دولت سوئد با رژیم صد هزار اعدام اعتراض کنند. آکسیون با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی ایران پایان یافت .

کانادا
روز ۲۰ ژوئن آکسیون اعتراضی در مرکز ایتون در شهر تورنتو برگزار شد. در این تجمع اطلاعیه های حزب در میان مردم وسیعا پخش شد. باندرولها و پلاکادرهای حزب در محل توجه عابرین را جلب کرد. جليل بهروزى٬ محمود احمدی و فخری جواهری اعضای کمیته مرکزی حزب خطاب به مردم در افشای رژیم اسلامی سخنرانی کردند. برای دیدن فیلم این تجمع اعتراضی  به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.youtube.com/watch?v=VMiomPs5PgQ

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

کمیته خارج حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۲ ژوئن ۲۰۱۱