میرحسین موسوی یک عامل مسلم قتلهای دهه شصت
پاسخی به امیر ارجمند مشاور موسوی
على طاهرى

امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی٬ در اقدامی قابل انتظار در آستانه سالگرد 30 خرداد 60 مقطع سرکوب خونین و تاریخی جمهوری اسلامی٬ در نشریات گفته است که میرحسین موسوی از این اعدامها خبر نداشت!

اولا باید به امیر ارجمند بگوئیم جستجوی شرافت و حقيقت جوئى در انبان ارتجاع اسلامى شما کاری بیهوده است. این دروغ کثیف را قبلا خامنه ای هم گفته بود. در خاطرات منتظری آمده بود که وقتی در دیدار خصوصی منتظری به خامنه ای از اعدامها خبر میدهد خامنه ای ابراز بی اطلاعی میکند. در ابعادی دیگر صدام هم در دادگاههای محاکماتش جنایاتش را منکر شد. آیشمن هم در اتاق شیشه ای تل آویو چنین ادله ای را آورد که خبر نداشتم. امیر ارجمند میخواهد امروز برای جنایتی که خودش و کل جمهورى اسلامى در آن شریک بوده اند رنگ بی خبری بپاشد. شاید امروز جوانان کم سن و سال آنروزها را بیاد نیاورند اما آرشیو روزنامه ها پاک شدنی نیست :

میر حسین موسوی در ماه آذر سال 1367 در پاسخ به سازمان عفو بین الملل گفت: زندانیان قصد طغیان و شورش داشته اند ما باید توطئه را نابود می کردیم در این زمینه هیچ بخششی نداریم .

فاکت تاریخی بالا نشان می دهد که نه تنها میرحسین موسوی خبر داشته بلکه توان بخشش و اجرای حکم را هم داشته است که با بی رحمی اسلامی اش دستور به قتل و عام زندانیان سیاسی می دهد . در ثانی در همان سالهای خونین شصت خود خمینی جلاد میر حسین موسوی را از بقیه اوباش اسلامی و آخوند و کمیته چی و سپاهی شخص شایسته تری برای چرخاندن دستگاه جنایت جمهوری اسلامی میدانست و خطاب به میرحسین موسوی در نامه ای می نویسد: تو کارت را بکن هرکس حرفی زد بگو با خمینی طرفی!

همین امروز هم میرحسین موسوی به امام قاتل اش قسم میخورد. پس آقای امیر ارجمند باید دروغتان را گسترده تر کنید و برای نجات میرحسین از محاکمه بگویید خمینی هم از اعدام ها خبر نداشت که آن موقع با دو واکنش بغیر از محاکمه روبرو می شوید: دسته اول تف به هیکلتان می اندازند و دسته دوم و همگنان خودت شما را به باد خنده و مسخره خواهند گرفت. حقا که در حقه بازی و توجيه جنايت هر کدام از شما جانورها سنگ تمام می گذارید !

میر حسین موسوی چه بخواهد چه نخواهد پاسخ جامعه به وی همان پاسخی بود که دانشجویان رادیکال در دوره انتخابات در دانشگاه های شمال به او دادند: رئیس جمهور اعدام های 67 ! حتی اگر به دوره بعد از انتخابات و مظلوم نمایی این جانیان در برابر جامعه و قصد برای خرید آبرو در مقابل اذهان همگان داشتیم٬ باز هم امیر ارجمند به مشکل جدی میخورد. از طرفی میرحسین و کروبی و خاتمی به طرز مزورانه برای بالا بردن اعتبار نداشته اجتماعی به خانواده قربانیان سر می زدند و گل می بردند و اشک دم مشک می ریختند و از طرفی برای باعث و بانی شخص اول این جنایت یعنی خامنه ای نامه ملتمسانه می نوشتند که کسی تحویلشان هم نگرفت. رفیق دزد و شریک قافله! چطور می توانی هم برای مقتول گریه کنی و برای قاتل نامه فدایت شوم بنویسی و جامعه را تشویق به پیروی از میثاق ولایت فقیه کنی! این هنریست که فقط از شارلاتانهای اسلامی چون میرحسین موسوی بر می آید !

30  خرداد 60 یک برگ از جنایتهای میرحسین موسوی و رژیم مطبوعش یعنی جمهوری خونخوار اسلامی است. به این لیست بلند بالا سرکوب کردستان و ترکمن صحرا و میلیونها کشته و زخمی جنگ (برکت آسمانی خمینی) و سه میلیون تبعیدی را باید اضافه کرد. دعوای میرحسین موسوی و خامنه ای نه بر سر آزادی که بر سر بقاى نظام و تقسیم قدرت و ثروت و چاپیدن و استثمار کارگران و شهروندان ایران است. گیریم حرف شما آقای امیر ارجمند درست: میرحسین موسوی از جنایات سیستمی که خودش در راس آن بود خبر نداشت. اما امروز چه؟ امروز هم هنوز خبر ندارد؟ تمام دنیا و سازمانها و احزاب و مردم عادی ابعاد این جنایت را با سند و عکس و فیلم دیده اند. اگر ذره ای به حقیقت گفته خود اعتقاد دارید باید لابد به افشای این مسئله و عاملین این جنایت بپردازید. اما شما میخواهید سر و ته یک نسل کشی فجیع را با یک نمی دانستم و نمی دانست خشک و خالی هم بیاورید و ماستمالی کنید. البته از نقطه بدی شروع کردید و این بی تجربگی شما بود چون الان باید تاروپود رژیم اسلامی را زیر سوال ببرید و قبل از هرچیز با امام منحوستان تعیین تکليف کنید. اما این شدنی نیست چرا که هویت پلید سیاسی شما با جنایات خمینی و رژیم ضد بشری اش در هم تنیده شده است. خامنه ای و میرحسین و رفسنجانی و ... زاییده و محصول خمینی جلاد هستند. هیچکدام از این ناشخصیتها را نمیتوان بدون یکدیگر معرفی کرد. اگر کسی آیشمن را بدون وابستگی به هیتلر و هولوکاست توانست تعریف کند شما هم میرحسین و این تیم گرگ را بدون خمینی و کشتارهایی که تا امروز ادامه دارد میتوانید تعریف کنید .

حتی امروز ریسمان پوسیده حیات سیاسی شما با جمهوری اسلامی به اصطلاح اصلاح شده بستگی پیدا می کند و امروز شما چیزی جز جناحی ورشکسته از جمهوری اسلامی نیستید. البته در این صف پیشگامانی چون بنی صدر هم هستند. بازرگان هم بود. سحابی هم بود. اما هیچ دادگاهی جنایتکار را بدلیل شکست سیاسی اش نبخشیده است. پینوشه 10 سال از سقوطش گذشت و از تخت قدرت هم پایین آمده بود ولی افکار عمومی دنیا منتظر دادگاهیش بود. وضع شما از پینوشه هم بدتر است چرا که هنوز خود را سهیم و عبد و عبید دستگاه خونخوار جمهوری اسلامی می دانید.

علاوه بر این مسئولیت تمام جنایات دوره دو ساله اخیر به عهده شما هم هست. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که کهریزک و قتل ندا و سهراب و تجاوز و شکنجه از گور جمهوری اسلامی بیرون نمی آید. شما خود را سرباز جمهوری اسلامی و اسلام و مخلص امام می دانید پس باید جوابگوی این جنایات هم باشید. دو راه انتظار شما را میکشد: یا خفقان بگیرید و این ترهات را تحویل مردم و جامعه ندهید یا بیائید و کل جنایاتی که امروز هنوز در تاریکخانه های قتل و عام رژیم اسلامی وجود دارد علنی کنید. هیچ کس بهتر از امثال شما از چند و چون و ابعاد اعدامها و سر به نیست کردن ها با خبر نیست. با اینکار حداقل در حکم دادگاهی خود می توانید تخفیفی بگیرید ! *