تجاوز جمعى در خمينى شهر
پدرام نواندیش

خبر تجاوز به تعدادی از زنان و دختران در خمینی شهر اصفهان بسیار ناگوار و تلخ بود. در اين جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هر روز اخبار ناگوار از هرگوشه این سرزمین اسلام زده به گوش میرسد.

درست در ماه خرداد خونین که برای آزاديخواهان یادآور هولوکاست اسلامى و آغاز قتل عام آزادیخواهان و انقلابیون کمونیست در سی ام خرداد سال 1360 است، این جنایت کاران دست به جنایت و تجاوزی دیگر زده اند. خبر  تجاوز به چندین زن و دختر در یک میهمانی خانوادگی در خمینی شهر اصفهان، توسط ارازل و اوباشان و قمه به دستان جمهوری اسلامی، برگی دیگر از سریال جنایت و تجاوزگری حکومت اسلامی را در معرض دید قرار داد.

جنایت و تجاوزگری از خصایص دينى و حکومتى این جانوران اسلامی است. اما چرایی این اقدامات درست در این روزها، ماهیت اهداف سازمان دهندگان این اقدامات را برملا ميکند. نه تنها جانوران مانده در قدرت از قبیل خامنه ای و احمدی نژاد، در سقوط بشار اسد و علی عبدالله صالح آینده خود را محتوم و نزدیک می بینند٬ بلکه شکنجه گران دیروز و اصلاح طلبان امروز نیز حیات خود را در تداوم و در قدرت ماندن این حکومت منحوس دیده و می بینند. به همین دلیل، اصلاح طلبان دعوت به پیاده رو رفتن و سکوت کردن مردم میکنند. آشکارا هراسشان را از رادیکالیزه شدن جنبش توده های به پا خواسته کارگران و گرسنگان اعلام میکنند. در هماهنگی با این قاتلان سبزینه، برادرانشان در اطلاعات و نیروهای انتظامی و لباس شخصی، به سازمان دادن جنایاتی از نوع کهریزک و اخیرا خمینی شهر اصفهان دست میزنند. به درستی که مردم به پا خواسته، سازمان دهندگان این جنایت ها و آمرین آنها را به خوبی می شناسند و برای به زیر کشیدن آنها حاضر به از پای نشستن به توصیه هیچ جنایت کار و مزدوری نیستند .

حکومت سرمایه داران اسلامی تاکنون پاسخ بسیاری از مطالبات برحق توده های کارگر و مردم پابرهنه را با شکنجه و سرکوب و اعدام داده است. پس از افشا شدن شکنجه گاه کهریزک و رسوایی حکومت جنایت کار اسلامی در انظار جهانیان، بسیاری از مدافعین بورژوازی اسلامی از طیف ها و رنگهای مختلف اعم از اصلاح طلب و مدافعین وضع موجود، سعی در توجیه این جنایت حکومت اسلامی را داشته و می خواستند اينطور نشان دهند که  گویا آن جنایات مربوط به مثلا مرتضوی و یا بد عمل کردن چند مامور نیروی انتظامی بوده و خامنه ای از این جنایات سازمان یافته بی اطلاع بوده است. با برکنار کردن مرتضوی قاتل و آن چند مامور نیروی انتظامی، مشکل حل شده و جمهوری اسلامی به این گونه اصلاح شده و حرف از سرنگونی و به زیر کشیدن آن بی فایده است. اما مشکل نه جابجایی شکنجه گر معروف یعنی مرتضوی و یا سردار سرکوبگر حوادث کوی دانشگاه یعنی نظری قاتل است. مشکل جابجائى چند مامور مزدور در نیروی انتظامی و اجرا نکردن فصل سوم قانون ارتجاعی اسلامی نيست. بلکه مشکل خود حکومت سرمایه داران اسلامی است که خودش را با انواع ابزارهای سرکوب بر مردم تحمیل کرده است. مشکل نه یکی از دستگاههای جنایت پیشه اسلامی بلکه کلیت این حکومتی است که اساس آن بر ستمگری و نابرابری است .

نهایت تنفرم را از این جنایت بیشرمانه حکومت اسلامی سرمایه داران اعلام میکنم و همگان را فرا میخوانم که برای به زیر کشیدن این جرثومه فساد و تجاوز و غارتگری، به حزب اتحاد کمونیسم کارگری بپیوندید. *