رژیم اسلامی هاله سحابی را هم کشت !
على جوادى

تصورش مشکل است٬ دختر خانواده ای را در مراسم تشیع جنازه پدرش به قتل رساندند. اما نه؟ این حکومت اسلامی است! رژیم بیش از صد هزار اعدام و تیرباران است. رژیم سنگسار و کور کردن و دست بریدن و شلاق است. رژیم ضدیت با زن٬ ضدیت با خوشی و شادی و هر آنچه انسانی و دوست داشتنی است. این حکومت اسلام و سرمایه است.
 
روز شیرین سرنگونی رژیم اسلامی دور نیست. در فردای سرنگونی رژیم اسلامی تمامی سران رژیم اسلامی٬ تمامی آیت الله ها و حجت الاسلام ها٬ تمامی سران سپاه و وزرا و مسئولین این رژیم را به جرم جنایت علیه مردم در دادگاههای عادلانه٬ بدون مجازات اعدام٬ بدون حبس ابد٬ محاکمه خواهیم کرد. آن روز دور نیست !