کارگران صنایع لاستیک شیمی کار
2 ماه دستمزد معوق و تهدید به اخراج!

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون با گذشت بیش از 2 ماه از سال بیش از 10 نفر از کارگران صنایع لاستیک شیمی کار دستمزدهای فروردین و اردیبهشت ماه را دریافت ننموده اند. طارقی مدیر و مالک شرکت گاهی با چرب زبانی و وعده های بی اساس امروز و فردا و گاهی با نشان دادن چنگ و دندان و تهدید به اخراج٬ 2 ماه است کارگران گرسنه را سر میدواند. طارقی برای خاموش نمودن هرگونه  صدای اعتراض و بالا کشیدن دستمزدهای ناچیز کارگران در طی این 2 ماه چندین بار کارگران را به اخراج دسته جمعی و تعطیلی شرکت تهدید نموده است.

یکی از کارگران میگفت: آخرش ما نفهمیدیم ثمره این همه کار و زحمت ما کجا میرود؟ تا میگوئیم دستمزدهایمان را میخواهیم میگویند بازار خراب است، دنیا به هم ریخته٬ در آمد نیست و میخواهند شرکت را تعطیل نمایند! اگر بازار خراب است، اگر دنیا زیر و رو شده و این سرمایه داران جنایتکار و دزد درآمد ندارند، چرا برای تولید بیشتر و بیشتر حرص میزنند؟ اگر راست میگویند و تولید برایشان درآمد ندارد چرا کار را تعطیل نمیکنند؟ این بهانه های من درآوردی کلاه شرعی است برای چپاول و خوردن دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر ما کارگران. الان علاوه بر شرکت ما، در همین جاده ساوه در دور و بر ما هزاران کارگر در صنایع ریز و درشت مشغول به کارند. کارگرانی که در شیفتهای کاری بسیار سنگین از صبح تا شب و از شب تا صبح کار میکنند اما هنوز ماههاست دستمزدهایشان را نداده اند و هر کدام برای زنده ماندن، باور کنید من خودم خبر دارم، فقط برای زنده ماندن آن هم با قناعت با نان خشک و سیب زمینی و تخم مرغ و تهيه اجاره خانه هایشان کلی قرض و شرمندگی بالا آورده اند. باور کنید این حکومت اسلامی، این سرمایه داران بیشرف با ندادن دستمزدها، با گرانی و فقر شدید و حذف یارانه ها٬ خانواده های بسیاری از کارگران را به اعتیاد، خودکشی٬ تن فروشی و کلیه فروشی و هزار مصیبت دیگر گرفتار کرده است. همین طارقی از صبح تا شب از ما کار میکشد و میگوید ندارم. اما خبرش را دارم که با پولهای ما کارگران همیشه در حال خوش گذرانی است.

شرکت صنایع لاستیک شیمی کار واقع در جاده ساوه با بیش از 10 نفر کارگر٬ که بعضی ورق پاره های بی اعتبار سفید کارفرما پسندی را بنام قرار داد امضا کرده اند و دستمزدهای 330 هزار تومانی که هنوز کسی زیارتش نکرده٬ کار سنگین از اول صبح تا شب و حتی در ایام تعطیل بنا به خواست و نیاز کارفرما در فضائی آلوده و مسموم به مواد شیمیائی که تعدادی از کارگران به بیماریهای تنفسی هم مبتلا شده اند٬ سازنده انواع چسب و برخی مواد شیمیایی میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۴ خرداد ١٣٩٠ – ٢۵ مه ٢٠١١