کارگران اخراجی شرکت رافاکو
سرگردان به دنبال دستمزدهای معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ از آغاز سال جدید تا امروز بیش از 2 ماه است که بنا به تصمیم سودجویانه کارفرما 10 نفر از کارگران شرکت رافاکو از کار بیکار و اخراج شده اند. ابتدا کارفرما به کارگران گفته بود: فعلا نیازی به شماها نیست، کاری هم نداریم، به خانه هایتان بروید تا بعدا شما را دعوت به کار نماییم! این شگرد رذیلانه و این ترفند کارفرما چیزی جز اخراج محترمانه کارگران نبود. اخراج کارگران به این شیوه در حالی صورت گرفت که کارگران از شهریور تا اسفند ماه 1389 به مدت 7 ماه به دلیل کارشکنی کارفرما دستمزدی دریافت نکرده بودند. علاوه بر دستمزدهای 7 ماهه معوق٬ کارفرما حتی از پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران خودداری نموده است و حالا پس از 2 ماه اخراج از کار، کارگران سرگردان برای دریافت 7 ماه دستمزد معوق و عیدی پایان سالشان هستند.

یکی از کارگران اخراجی میگفت: در حال حاضر بیکارم، به هر دری میزنم کار نیست، به هر کجا مراجعه میکنم با تمسخر میگویند ما خودمان کارگر اضافه هم داریم! مشکل بیکاری از یک طرف، بی پولی و فقر و محرومیت خانواده برای تهیه خوراک و نیازهای ابتدائی زندگی از طرف ديگر٬ عقب افتادن چند ماهه اجاره خانه٬ و از همه بدتر با همه این مشکلات پیگیری و دوندگی بی نتیجه به دنبال شرکت دزد رافاکو و اداره کار حکومت جنایتکار اسلامی که هم دست و پشتیبان سرمایه داران است٬ ما کارگران را به مرز جنون رسانده است. آخر مگر ما انسان نیستیم، آخر خانواده های ما چه جرمی مرتکب شده اند که باید این همه زجر بکشند؟

شرکت خدماتی رافاکو مجری و طراح ایجاد شبکه های کامپیوتری واقع در میدان 7 تیر تهران است. با شروع سال جدید عوامل کارفرما 10 نفر کارگر شرکت را اخراج نموده و ظاهرا اعلام ورشکستگی و تعطیلی نموده اند. با اینحال 7 ماه دستمزد و عیدی پایان سال کارگران همچنان پرداخت نشده به قوت خود باقیست و تا امروز اعتراض و پیگیری و شکایت کارگران اخراجی بعلت تبانی و زد و بند و پرداخت رشوه از جانب شرکت به پادوهای سرمایه داران و حکومت جانیان اسلامی در اداره کارعملا به هیچ نتیجه ای نرسیده است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۴ خرداد ١٣٩٠ – ٢۵ مه ٢٠١١