در آستانه روز کارگر تاریخ محاکمه اعضای سندیکا مشخص شد

دادگاه آقای غلامرضا غلامحسینی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ در دادسرای شهریار و دادگاه آقایان غلامرضا غلامحسینی٬ مرتضی کمساری و علی نظری در روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ در دادسرای کارکنان دولت برگزار می شود

همچنین دادگاه آقای رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکا که از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در زندان به سر می برد در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۹۰ برگزار می شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

اردیبهشت ١٣٩٠

به نقل از سايت سنديکاى واحد