کارگران شرکت توسعه و معادن
2 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه بیش از 100 نفر از کارگران شرکت ساختمانی توسعه معادن٬ با اینکه تا امروز کارگران اعتراضات و پیگیریهای مکرر و مداومی نیز داشته اند٬ همچنان بلاتکلیف و پرداخت نشده است. عوامل کارفرما گاهی با تهدید کارگران به اخراج از کار و گاهی با دادن وعده های پوچ و دروغ امروز و فردا از پرداخت دستمزدهای کارگران طفره ميروند. تدريجا در ميان کارفرماها رسم شده که دستمزدها را تا جائى که ميتوانند پرداخت نکنند و با اخراج کارگر و اعلام ورشکستگى بخشى يا تمام دستمزدها را بالا بکشند.

عدم پرداخت دستمزدها که کارگران را محتاج اوليه ترين نيازها ميکند و افزایش سرسام آور و مستمر تورم و گرانی٬ کارگران و خانواده های محرومشان را بیش از پیش به فقر و گرسنگی و فلاکت روز افزون محکوم کرده است. "موسوی" مدیر شرکت و چهره دزد و ضد کارگری در جواب کارگران گرسنه ای که دستمزدهایشان را طلب میکنند با خونسردی و گستاخی میگوید: اگه یک آگهی استخدام در روزنامه چاپ کنم 1000 کارگر بهتر از شما فورا در همینجا به خط میشوند! چه فکر کرده اید؟ شرایط کار همینه که هست٬ میل خودتانه!

شرکت ساختمانی توسعه معادن با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی، با قراردادهای 2 ماهه سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی که حتی کارفرما از پرداخت آن هم طفره میرود و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری تا شب و کار در ایام تعطیل مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های مسکونی و اداری در سطح شهر تهران میباشد. این شرکت هم اکنون مجری احداث تعدادی از مجتمع های مسکونی در منطقه سعادت آباد میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٧ ارديبهشت ١٣٩٠ – ٢٧ آوريل ٢٠١١