بر علیه سركوب و اعدام٬ بر علیه جمهوری اسلامی،
در روز ۲۲ آوریل به خیابانهای بیایید!

 در آستانه اول ماه مه جمهوری اسلامی در صدد است یكبار دیگر ماشین آدمكشی خود را بكار بیاندازد. این بار ضمن تهدید اعدام دهها نفر، از جمله چند زندانى سياسى را در لیست خود قرار داده است. جمهوری اسلامی در تمام طول حیاتش برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و عقب راندن جنبش مردم و طبقه كارگر برای آزادی و رفاه سلاحی جز سبعیت و اعدام نداشته است.

این ماشین جنایت را باید از كار انداخت. جمهوری اسلامی را باید در حلقه محاصر اعتراض بین المللی بشریت مترقی و ضد اعدام قرار داد.

در روز ۲۲ آوریل به خیابانها بیایید و اعلام كنید اعدام یك اقدام شنیع و ضد انسانی و انتقام جویی دولتی از مردم است. برای نجات جان همه محكومین به مرگ و برای نجات جان كارگران مبارز باید به میدن آمد. جمهوری اسلامی را باید زیر فشار جنبش بشریت مترقی و آزادیخواه به زانو درآورد. باید به خیابانها بیاییم و یكبار دیگر اعلام كنیم جمهوری اسلامی باید برود. توقف كامل اعدام در ایران تنها با بزیر كشیدن این رژیم كشتار و سركوب ممكن است.

به اجتماع تمام آزادیخواهان و مخالفین اعدام در روز جمعه ۲۲ آوریل بیاید و صدای اعتراض و تنفر خود از جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانید.

 

محل تظاهرات: تقاط خیابانهای یانگ و دان داس،
میدان دان داس Dundas Square ، تورنتو
تاریخ: جمعه، ۲۲ آوریل ساعت ۵ بعد از ظهر

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حكومت كارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

تشكیلات خارج كشور حزب اتحاد كمونیسم كارگری ـ واحد كانادا
۱٨ آوریل ۲٠۱۱