تهاجم مجدد مزدوران طالبانى و بارزانى به مردم در سليمانيه
فرياد آزادى٬ آزادى در مقابل سرکوب

به گزارش همکار راديو يک دنياى بهتر در سليمانيه٬ در حاليکه بیش از دو ماه از اعتراضات توده اى مردم سليمانيه میگذرد٬ در چند روز گذشته و بدنبال پاسخ نگرفتن مطالبات مردم، اعتراضات در میدان آزادی شدت پیدا کرده است . در چند روز گذشته مزدوران حکومتی بر روی مردم معترض آتش گشودند و تعدادی زخمی شده اند .

امروز هجدهم آوریل، پلیس ضد شورش، ماموران امنیتی (لباس شخصی)٬ و نیروهای سرکوب (نیروهای مخصوص  جلال طالبانی - آسایش)، از ساعت 15.00 به معترضین حمله کردند. در اين حمله از شلیک مستقیم گلوله٬ پرتاب گازهای اشک آور سمی٬ چوب و چماق و باتوم استفاده شده است.

روز هيجدهم آوريل٬ میدان آزادی، خیابانها و کوچه های اطراف آن، پشت بازار، اطراف مسجد جامع و خیابانهای نزدیک به مقر مرکزی آسایش (مقر مرکزی نیروهای جلال طالبانی)، یک جهنم واقعی بود . بنابر گزارشات و همينطور اخبار پراکنده، بیش از 100 نفر به شمول تعدادی پلیس زخمی شده اند .

مردم در مقابل یورش وحشیانه مزدوران حکومت حریم کردستان، فریاد "آزادی، آزادی" سر میدادند و تلاش داشتند با دفاع جمعى تهاجم مزدوران سرکوبگر را عقب بنشانند .

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى تهاجم وحشيانه سرکوبگران حکومت مرتجع قومى- مذهبى دست نشانده پنتاگون به مردم زحمتکش و آزاديخواه را قويا محکوم ميکند و از تلاش برحق مردم آزاديخواه کردستان عراق براى اعاده آزاديهاى سياسى٬ رفاه اقتصادى٬ برچيدن نيروهاى مسلح مافوق مردم و برقرارى نظام مبتنى بر دخالت مستمر مردم در سياست٬ سازمانهاى شورائى٬ حمايت ميکند. طالبانى و بارزانى و مالکى بايد بروند! رژيم بايد برود!

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٣٠ فروردين ١٣٩٠ – ١٩ آوريل ٢٠١١