کارگران شرکت تصویر دنیای هنر

کاهش و نپرداختن دستمزدها !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 30 نفر از زنان کارگر بسته بند شرکت تصویر دنیای هنر٬ بعلت کارشکنی عوامل کارفرما مبالغ مربوط به ساعات اضافه کاری اسفند ماه سال گذشته را دریافت ننموده اند. تا امروز خبری از دستمزدهای فروردین ماه هم نیست.

معماریان مدیر شرکت و همدستانش در روزهای پایانی سال گذشته٬ که چندین ماه دستمزد کارگران را نپرداخته بود٬ با سو استفاده از شرایط پایانی سال و تعطیلاتی که در پیش بود با مخدوش نمودن نحوه  محاسبه و پرداخت دستمزدهای کارگران٬ در یک دزدی آشکار فقط نصف مبلغ اضافه کاری انجام شده توسط کارگران را محاسبه و پرداخت نمود و مبالغ مربوط به اسفند ماه را نیز نپرداختند.

یکی از کارگران بسته بند میگفت: باید خودمان را از کرج و شهرکهای اطراف تهران با هزار بدبختی به خاک سفید در شرق برسانیم. از اول صبح تا 5 عصر کار میکنیم عین برده، عین ماشین. معمولا از 5 عصر تا 7 شب هم بطور اجباری ما را نگه میدارند و روزهای جمعه و تعطیلات هم ما را به سر کار میکشانند. پس از اتمام کار تا با خستگی و سرگردانی به خانه هایمان برسیم آخر شب و موقع خواب است. فرزندان و خانواده هایمان را بدرستی نمی بینیم. سر ماه هم که میشه این معماریان بی وجدان با پر رویی نصف دستمزدهای ناچیز ما را بالا میکشد .

شرکت تصویر دنیای هنر تولید و توزیع کننده انواع سی دی هاى "مجاز" مورد تائید وزارت ارشاد حکومت ارتجاع اسلامی سرمایه داران میباشد. معماریان و همدستانش در تبانی و فساد مالی با باندهای حکومتی در وزارت ارشاد پولهای میلیاردی به جیب می زنند.

بیش از 30 نفر از کارگران قراردادی  زن در سایت حکیمیه واقع در خاک سفید تهران با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 7 صبح تا 5 عصر و انجام اضافه کاری اجباری از 5 تا 7 عصر و کار در ایام تعطیل به کار بسته بندی سی دی مشغولند. اکثریت این کارگران زنان سرپرست خانواده هستند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٣٠ فروردين ١٣٩٠ – ١٩ آوريل ٢٠١١