نه به سیاست ریاضت اقتصادی !

امروز 12 اپریل به فراخوان حزب کارگر و حزب سوسیالیست و سازمان جوانان سوسیالیست در هلند هزاران دانشجو دست به اعتراض گسترده بر علیه سیاست های ریاضت اقتصادی و صرفه جویی در بودجه دانشجویی دولت هلند در شهر لاهه زدند. ابتدا معترضین یک پانل سخنرانی در مقابل پارلمان هلند برگزار کردند. دولت هلند نيز مانند دیگر دولتها درگير رتق و فتق بحران عمیق سرمایه داری است. امروز رسما نماینده های دولت در مجلس و کابینه اعلام می کنند که کیسه دولت خالی است و هزينه این بحران را باید کما فی سابق شهروندان جامعه بپردازند. حمله شدیدی به حقوق اجتماعی در تمام سطوح در هلند اوج گرفته است. ابتدا دولت هلند به سفره کارگران حمله کرد. حدود سیصد هزار کارگر در عرض سه ماه شغل های خود را از دست دادند. در فاز دوم دولت هلند به سراغ بیمه های بیکاری رفت و این بیمه ها را از 100 در صد به 65 درصد کاهش داد. سپس به سراغ بازنشسته ها رفتند و سن بازنشستگی را تا 67 سال افزایش دادند. امروز به سراغ دانشجویان آمده اند. قرار است قسمت عظیمی از سوبسید های دولتی در قبال دانشجویان قطع شود. این در حالی است که دانشجویان در هلند از نظر درآمد مالی حقوق بسیار ناچیزی دریافت می کنند و شرایط کاری بسیار نامناسبی در حال حاضر دارند. این امر باعث به خشم آمدن دانشجویان از سیاست های صرفه جویی اقتصادی در هلند شده است که از سه ماه پیش اعتراض های متعددی را شامل شده است که شروع این اعتراضات را دولت هلند با سرکوب و با باتوم و اسب در ماه ژانویه پاسخ داد. این اعتراضات اجتماعی همه و همه مستقیما روی یک نقطه می چرخند: نا کارآمدی و بی ربطی دولت های نظام سرمایه داری به رفاه و آزادى مردم حتی در اروپا !

امروز افسانه دولت های بی بحران سیاسی در اروپا به سر آمده است. اعتراضات اجتماعی- سیاسی- کارگری در دل اروپای به ظاهر آزاد هر روز بیشتر و بیشتر می شود. به نقل دست راستی ترین نماینده های دولت سرمایه داری که خود اعضای کابینه هلند باشند پاسخی برای وضع موجود وجود خارجی ندارد. مردم باید صرفه جویی کنند و با دولت مدارا کنند!

امروز هزاران فعال دانشجویی در ادامه سخنرانی راهپیمائی اعتراضی در پایتخت هلند شهر لاهه برگزار کردند. شعارهای نه به دولت نه به کابینه! طبقات پایین اجتماع اشغال نیستند انسان هستند! با بنرهای رنگارنگ آذین بخش شهر لاهه بودند .

واحد هلند حزب اتحاد کمونیسم کارگری نیز در این اعتراض وسیع دانشجویان به دولت هلند شرکت کرد. حزب اتحاد کمونیسم کارگری در هلند به فعالین عرصه اعتراض به سیاست های ضد رفاهی در هلند درود میفرستد. این آغاز یک جنبش عظیم اجتماعی سیاسی برای مقابله با سیاست های رياضت کشى دولتهاى سرمايه دارى در دل اروپاست .

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد هلند
١٢ آوريل