کارگران شرکت سرو مشرق زمین
یکماه دستمزد و عیدی پایان سال معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 30 نفر از کارگران شرکت خدماتی پیمانکاری سرو مشرق زمین با وجود اعتراضات تاکنونی تا امروز موفق به دریافت یکماه دستمزد و عیدی و پاداش پایان سال خود نشده اند. کارگران زحمتکش شرکت در آخرین روزهای پایانی سال در اعتراض به نپرداختن دستمزدها و عیدیشان و در اعتراض به دزدیهای جناب "سیار" مدیر شرکت سرو مشرق زمین در برابر شهرداری منطقه 5 تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. اما طبق روال همیشگی در تبانی سرمایه داران با کاربدستان حکومت جانیان اسلامی برای بالا کشیدن حق و حقوق کارگران٬ بلافاصله سیار مدیر شرکت در تماس پنهانی با مسئولین شهرداری منطقه 5 و پرداخت رشوه٬ هم مزدوران حکومت در شهرداری و هم سیار بطور متحد در برابر کارگران حاضر شده و با برخورد خشن و تهدید آمیز به کارگران گفته اند: طبق قانون اداره کار عیدی به شما تعلق نمیگیرد چون افغانی هستید و برای پرداخت یکماه دستمزد نیز فعلا پولی در بساط نداریم. بماند برای آن طرف سال.

یکی از کارگران میگفت: هم اون طرف سال را دیده ا یم هم این طر ف را. هیچ خبری از پول نیست. آخر مگر بین کارگر افغانستانی و کارگر ایرانی فرقی هست؟ کارگر با کارگر هیچ تفاوتی نداره، کارگر جماعت هر جای دنیا باشه این حکومتها، این سرمایه دارها حقشو میخورن. در افغانستان، در ایران٬ در مصر و در همه جا کارگر اسير دست سرمايه دارها و حکومتهاست. من بیش از 2 سال است از ایالت بدخشان افغانستان برای کارگری، برای یک لقمه نان شرافتمندانه به ایران آمده ام. آنجا از دست اسلام فرار کردیم در اینجا دوباره به دست اسلام گرفتار شده ایم! زن و 4 فرزندم را در آنجا رها کرده ام. 2 سال است آنها را ندیده ام، چشمشان به دست من است تا پولی برایشان بفرستم. به ما گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما پرداخت میکنیم. سر ماه و پایان سال که میشه همین دستمزدها را هم نمیدهند. همین سیار بی وجدان میگه خدا را شکر کنید که شما را سر کار آورده ام٬ من نباشم فورا شما را به افغانستان دیپورت میکنند. اعتراض هم که میکنیم شهرداری و حکومت هم از سیار حمایت میکنند.

شرکت پیمانکاری سرو مشرق زمین با بیش از 30 نفر کارگر که نه قراردادی و نه روزمزد هستند -فقط به کارگران گفته اند ماهی 300 هزار تومان به شما میپردازیم! - که البته از پرداخت همین دستمزد هم بیشرمانه طفره میروند٬ با ساعت کاری شبانه روزی در ایا م تعطیل و غیر تعطیل٬ طرف قرارداد شهرداری منطقه 5 تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز میباشد. این کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غیر قانونی در ایران و محرومیتها و مشکلات ناشی از اقامت غیر قانونی در شرایط معیشتی و کاری بسیار سختی بسر میبرند و محل زندگی جمعی آنها اتاقکهائی است که در مجاورت دستشویی پارکها در اختیار آنها گذاشته اند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۶ فروردين ١٣٩٠ – ۵ آوريل ٢٠١١