تقدیر از محبت و توجه رفقا
سیامند رحمانی

در شادی هم شریک بودن کار راحتیه٬ همه هم خوب بلدن. اما در مشکلاتِ هم شریک بودن کار راحتی نیست و فقط افراد خاصی این کار رو خوب بلدن. انسان های بزرگ! و رفقای حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این دسته انسان ها هستن. قبلن هم بارها شاهد این امر بودیم. اما این بار در سختی های من و همسرم نیز با ما سهیم  شدن و ما این مشارکت رو در حیطه ی زندگی خصوصیمون هم علاوه بر زندگی سیاسیمون (که البته می شه گفت که دیگه یکی شده) به طور ملموس دیدیم و حس کردیم .

چقدر درسته که می گن انسان ها رو باید در لحظات  سخت و عرصه ی عمل شناخت و در همین هنگام بود که رفقای حزب ما یا به عبارتی دیگر اعضای خانواده ی حزب اتحاد کمونیسم کارگری بر ما آغوش گشودن و با حمایت های بی دریغ خود باعث شدن همسرم از بستر بیماری به سلامت بیرون بیاد و کنارمون باشه٬ در شرایطی که مدعیان حمایت از انسان ها، در حیطه عمل راه خاموشی برگزیده بودن !

دست تک تک رفقای عزیزمان را به پاس  قدردانی می فشاریم و امید آن داریم که همگی بتوانیم اساس سوسیالیسم را که همانا انسان است ارج بنهیم .

با تشکر٬