آذر ماجدی در کنفرانس
"انقلابات خاورمیانه و تاثیر آن بر حقوق زنان "

یکشنبه 20 مارس کنفرانسی اینترنتی با تم "انقلابات خاورمیانه و تاثیر آن بر حقوق زنان" توسط اتحاد آزادی آمریکا سازمان داده شده بود. این کنفرانس همزمان در "رادیو دنیای غرب" پخش می شد. پانزده فعال حقوق زن از کشورهای مختلف در این کنفرانس شرکت داشتند. کنفرانس در سه پانل، بخش پرسش و پاسخ و نظردهی پانلیست ها بمدت سه ساعت ادامه داشت .

آذر ماجدی در سخنان خود به چند مساله اساسی اشاره کرد. او در ابتدای صحبت در رابطه با توصیفی که سایر شرکت کنندگان و سازماندهندگان کنفرانس از خاورمیانه و آفریقای شمالی بعنوان "کشورها یا جوامع مسلمان" ارائه می دادند، گفت که من این جوامع را مسلمان نمی نامم. من با معرفی یا توصیف یک جامعه با مذهبی که اکثریت آن خود را به آن متعلق می دانند، کاملا مخالفم. این عمل تلاش برای ایجاد جوامع سکولار، جوامعی که در آن مذهب از دولت، سیستم قانونگذاری، آموزش و پرورش و هویت فردی، جدا است، بسیار مشکل تر و پیچیده تر می سازد. مذهب باید به امر شخصی و خصوصی افراد وشهروندان بدل شود .

در ادامه او گفت که تمام مذاهب، منجمله اسلام، زن ستیز اند. لذا سکولاریسم یک پیش شرط سیاسی دستیابی به آزادی زن و برابری زن و مرد است. سپس آذر ماجدی در مورد حجاب، اسلام سیاسی و اسلام صحبت کرد. او گفت که حجاب هم سمبل و هم ابزار انقیاد زنان است. بعلاوه در دهه های اخیر به یمن قدرت یابی اسلام سیاسی در منطقه و در سطح جهانی حجاب یک هویت و بعد سیاسی نیز پیدا کرده است. برخی زنان جوان حجاب بسر می کنند، بدون اینکه ظاهرا از جانب دولت یا خانواده هایشان تحت فشار قرار داشته باشند (نکته ای که توسط برخی پانلیست ها به آن اشاره شد). این حجاب نه بدلیل اعتقادات مذهبی، بلکه بدلایل سیاسی انتخاب شده است. عکس العمل سیاسی به اقدامات و سیاست های دول غربی به سرکردگی آمریکا و همچنین دولت اسرائیل این زنان جوان را به سر کردن حجاب کشانده است. از آنجا که بعلت اختناق و دیکتاتوری های حاکم در منطقه هر گونه ابراز و بیان سیاسی پیشرو از مردم گرفته شده است، آنها با توسل به این حکم عامیانه "دشمن دشمن من، دوست من است" در مقابله با آمریکا و اسرائیل به اسلام سیاسی گرویده اند. این یک تراژدی است.
 
بویژه از 11 سپتامبر ما شاهد این روند هستیم. حمله نظامی به عراق، حمله اسرائیل به لبنان و بالاخره حمله اسرائیل به نوار غزه در سال گذشته خشم بسیاری را در میان مردم منطقه ایجاد کرده است. و این مساله منجر به قدرت گیری اسلام سیاسی شده است. راه مبارزه با این شرایط در منطقه دارای دو رکن اساسی است. سرنگونی رژیم اسلامی در ایران و حل مساله فلسطین، ایجاد دو دولت متساوی الحقوق، اسلام سیاسی را در منطقه حاشیه ای خواهد کرد .

در برخورد به صحبت های برخی از پانلیست ها که در نگرانی از قدرت گیری اسلامیست ها در منطقه و بطور مشخص اخوان المسلمین، تلویحا از وضع موجود و ممانعت از تحولات سیاسی در منطقه دفاع می کردند، آذر ماجدی گفت که این یک موضع بسیار نادرست است. زنان نمی توانند تحت دیکتاتوری های موجود به حقوق خود دست یابند. مبارک یا بن علی نمی توانند برای زنان آزادی بیاورند. کما اینکه دولت های موجود در تونس و مصر هم قادر به انجام چنین تحولی نیستند. چرا که راس نظام را برده اند ولی نظام کاملا دست نخورده باقی مانده است. در مصر ارتش که همواره دست در دست دیکتاتورها بر کشور حکومت کرده است اکنون دولت را بدست گرفته است. این رژیم نمیتواند حقوق زنان را متحقق کند. در ادامه آذر ماجدی گفت که شرایط کنونی بسیار هیجان انگیز است. مردم منطقه خواهان آزادی، برابری و رفاه هستند. زنان کاملا در این شرایط ذینفعند و در چنین جامعه ای قادر خواهند بود به آزادی و برابری دست یابند .

در برخورد به نظرات برخی پانلیست ها که ادعا می کردند، مذاهب با یکدیگر متفاوتند و فرضا مسیحیت ضد زن نیست، یا مذهب یهود اصلاح شده است و تلویحا فقط اسلام را یک مذهب زن ستیز می نامیدند تا جاییکه حتی یکی از پانلیست ها اعلام کرد: فقط مذهب اسلام است که تجاوز را تشویق و توصیه میکند، آذر ماجدی بر این نکته تاکید کرد که تمام مذاهب زن ستیزاند و تجاوز را بعنوان ابزاری برای تنبیه و تشویق مورد استفاده قرار می دهند. سپس او گفت که این کاملا نادرست است که تجاوز را به یک مذهب، ایدئولوژی یا جامعه معین نسبت دهیم. تا زمانی که جامعه تحت حاکمیت ایدئولوژی زن ستیز و مردسالار است، تجاوز وجود خواهد داشت. به آمریکا نگاه کنید که هر سه دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می گیرد. یا به استفاده از تجاوز در جنگ های نظامی، بطور نمونه آفریقا نگاه کنید .

ویدیوی سخنرانی آذر ماجدی در لینک زیر قابل دسترسی است :
http://www.youtube.com/watch?v=4FFdSQ0MdO4

کل کنفرانس در این لینک قابل شنیدن است :
http://www.blogtalkradio.com/WesternWordRadio

 

سازمان آزادی زن
23  مارس 2001